Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VIHOR (Kupa)-91 HORVÁT HADMŰVELET

 

A VIHOR (Vihar) hadművelet.
 
 

kapcsolódó link:

http://www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--bansag--bevezeto-1991.evek--.html

 

 

 

 A JNA és szerb területvédelmi erők bánsági területszerzése

 

 

1991.júniusban a horvátországi szerb lázadó erők a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) asszisztálásával a hónap végére csatatérré változtatják a Bánságot, mint Horvátország első hadszínterét. Szeptember második felében a JNA offenzívát indít Horvátország bekebelezésére, melynek részét képezte a Bánság ellenőrzés alá vonása és Zagreb megtámadása. Ezen művelethez a JNA létrehozta Operatív Csoport -1 műveleti osztályát (OG-1) . Első lépcsőt az OG-1 bánsági műveletiben a Kupa folyó vonalának ( Petrinja- Karlovac) elérése jelentette Bosznia irányából. Szeptember végére a JNA és szerb lázadó erők, mint az OG-1 hadműveleti csoportja elfoglalja a Bánságot a Kupa folyó vonaláig megszállva Glina, Petrinja, Hr. Kostajnica, Dvor, Topusko városokat és kelet-korduni Zrinska Gora hegységet.

 

 

Október elején a horvát erők stabilizálták védvonalukat a Kupa folyó bal parti zónájában . A szerb erők elfoglalták Neboljan falut és környékét, majd október 17-18. közt Slana-Vratecko-Novi Farkasic vonalon heves támadásba lendültek a horvát védelem kiszorítására a Kupa folyó bal parti részére. Ez nem járt sikerrel a horvát erők megtartották a Novi Farkasic- Dumace vonalat és az október 28-tól október 31-ig végrehajtott művelet során bár Slatina Pokupsko (Kupa folyó jobb parti terület) települést és környékét nem tudták visszafoglalni, a N. Farkasic- Dumace-Neboljan vonalról kitolták harci zónájukat Slana- G. Mokrice vonalra.

A horvát erőknek sikerül megállítani a Zagreb elleni műveleteket és a Kupa bal partszakaszán létesítenek frontállásokat Karlovac-tól Sisak –ig a Kupa Száva összefolyásáig. Innen a szerb vonalak Sisak/Moscenica –Sunja közti főútvonal mentén húzódtak a Babino br. 409.m. Radonjak dimbes –dombos oldalain. Sunja /Donji Hrastovac –nál ismét a Száva folyóig tolódott a szerb front követve a folyót egész az Una betorkolásig, ellenőrzés alatt tartva a Cadavski bok tájegység csatornákkal és vizenyős rétekkel, erdőkkel tagolt térségét. . Ezen szakaszon a szerbek a Száva jobb partszakaszán a horvátok a balon foglalták el állásaikat.

 

 

November közepétől az OG-1 a Kupa folyó menti (jobb parti zóna) harci zónában három JNA dandárral (brigád) és szerb területvédelmi erőkkel (TO) erősítette meg védvonalát.

A 4. TO SAO Krajina (Vrginmost) Vrginmost avagy Gvozd település és környékét ellenőrizte, az 1. TO „Dragiša Stefanović“ SAO Krajina (Glina) Glina területét ellenőrizte. A JNA 622. gépesített –gyalogos dandárja (622.br) , Glina folyó és Kupa folyó torkolatától a Kupa folyó és Trepce folyó torkolatáig ellenőrizte a zónát Batinovac- Glina mélységben. A dandár kontrolálta továbbá Petrinja várost és környékét.

A másik JNA gépesített brigád volt a 592. br., mely erő októberben érkezett meg makedóniai bázisáról a Bánságba. A brigád ellenőrizte Glina környékét

November második felében az OG-1 tervbe vette egy újabb támadás végrehajtását Gora-Novi Farkasic irányon, azzal a céllal hogy elfoglalják Vratecko és Farkasic településeket és átszorítsák a Slana- G. Mokrice vonalat védő horvát erőket a Kupa folyó bal partjára.

 

 

November 24-től az 1. TO brigád Glina három zászlóaljjal sorakozott fel egy átfogó támadáshoz, melynek fő irányát a brigád részéről a Slatina- Taboriste- Glina vonal képezte a segéd támadási irányt pedig a Stankovac – Prekopa és Ilovacak –  Golinja képezet. A feladat volt, hogy ellenőrzés alá vonják a Kupa folyó teljes jobb partzónáját, és ha ez sikerül előkészítsenek egy esetleges átkelést a Kupa folyón, behatolva a horvát erők által stabilizált bal parti zónába.  

 

 

Horvát erők

  

 

1991. augusztus 6-án Zagreb városban megalakult a Nemzeti Gárda /Zbor Narodne Garde (ZNG) . Ezzel együtt megalakult az első Zagreb-i horvát hadtest Stjepan Mates vezetésével. A Horvát Fegyveres Erők (OS RH) főparancsnokság, Nemzeti Gárda „ ZNG” (október 21-től Horvát Hadsereg „HV”) főparancsnokság mint felsőbb parancsnokságok irányítása alatt létrejön október 01-től a Zagreb hadtest ZNG parancsnokságból a 3.Operatív Zóna műveleti parancsnokság, Bánság és Pokuplje, valamint Közép-Horvátország .A 3. OZ Zagreb műveleti irányítása alatt álltak az alábbi járások :

 

Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, Velika Gorica, Petrinja, Dvor na Uni, Kostajnica, Sisak, Novska, Kutina, Ivanić Grad, Dugo Selo, Sesvete, Vrbovec, Zelina, Stubica, Zaprešić, Zabok, Klanjec, Krapina.

 

1991.októberétől a horvát erők erős védelmi vonalat alakítottak ki a Kupa folyó bal partvonalán. Fő feladatuk volt megakadályozni, hogy a JNA és szerb lázadó erők áttörjenek a Kupa folyón, és Zagreb felé nyomuljanak, annak érdekében, hogy a horvát fővárosban horvát erők által blokkolt JNA létesítményekben ragadt JNA erőket kiszabadítsák és együttes erővel elfoglalják Zagreb-ot.

 A horvátok megtartották Lasinja és Popusko környéki jobb parti részeket, ott is védelmi állást alakítottak ki. Popusko és Lasinja részén elő horvát polgárok 1991.10.01-én elhagyták lakóhelyeiket , mivel a szerb erők hevesen támadták a horvátok ezen Kupa folyó jobb parti beszögeléseit. A szerbek erőiket ezen horvát védelmi vonalara koncentrálták, mely során október 07-én a horvátokat arra kényszeríttették, hogy felhagyják Lasinja és Pokupsko jobb folyóparti állásaikat . A szerbek 07-08-án elfoglalták Lasinja települést, átkeltek az ottani Kupa folyóhídon és megálltak a bal parti Jamnička Kiselica településnél, ahol felgyújtották a helyi ásványvíz üzemet. Két nappal később a szerbek visszatértek a jobb partszakaszra. A horvátok rendezték ezen részen a bal parti védelmi állásaikat, megakadályozva egy további szerb átkelést. A horvát erők mindamellett ,hogy erős védvonalat alakítottak ki a Kupa folyó bal partszakaszán, három helyen úgynevezett „zseb” részeket is birtokba vettek a Kupa folyó jobb partszakaszán:

 

- Farkasic zseb: Kupa folyó –Slana-Vrtoce-Mokrice-Kupa folyó

-Sisak zseb: Kupa folyó-Moscenica-Novo Selo-Komarevo- Száva folyó

 

-valamint a Száva folyó jobb partszakaszán:

 

-Sunja zseb. Száva folyó- Posavska-Greda Sunjska- Sunja- Krivaj Sunjski- Zreme- Bobovac- Száva folyó

 

A Kupa horvát védelmi vonalat az 3. számú Operatív Zóna Zagreb parancsnokság koordinálta A 3.OZ-Zagreb a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonalon, mint jobb műveleti határon választódott el a 4.OZ-Karlovac műveleti zónától, melynek bal műveleti határát képezte a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonal. A továbbiakban a 3.OZ-Zagreb műveleti jobb határvonalát a Kutina régiótól északra lévő   Mikleuska település- Moslavacka tájegység-Poljana -Janja Lipa vonal vonal képezte, mely a 2.OZ-Bjelovar műveleti zónától választotta el, mint a 2. OZ-Bjelovar jobb műveleti határvonala. 

A 3. OZ- Zagreb Kupa folyó menti védvonalában az OG Zagreb és OG Sisak-Banija operatív csoportok osztoztak. 1991.december a horvátok „Vihor 91” akció végrehajtásával ismételten megpróbálkoznak a terület szerzéssel a Kupa és Glina folyó közt, de nem vezetett eredményre. 1991. év végére stabilizálták a horvátok a vonalaikat Pokupsko –Augustanovec irányon a Kupa bal partszakaszán.

 

A 3.OZ műveleti zónája Zagorje tájegységtől a horvát-szlovén határt érintve Kordunnal határosan egész Bánságot magába foglalva húzódott Dvor na Uni , Hrvatska Kostajnica városoktól Novska városig. A Kupa horvát védelmi vonalat az 3. számú Operatív Zóna Zagreb parancsnokság koordinálta A 3.OZ-Zagreb a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonalon, mint jobb műveleti határon választódott el a 4.OZ-Karlovac műveleti zónától, melynek bal műveleti határát képezte a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonal. A továbbiakban a 3.OZ-Zagreb műveleti jobb határvonalát a Kutina régiótól északra lévő   Mikleuska település- Moslavacka tájegység-Poljana -Janja Lipa vonal  képezte, mely a 2.OZ-Bjelovar műveleti zónától választotta el, mint a 2. OZ-Bjelovar jobb műveleti határvonala. Az Operatív Zóna élén az Operatív Zóna Parancsnokság „OZZ” állt és irányította, koordinálta az összes műveleti katonai erőt valamint a rendőri erőket , NZ erőket , krízis stábokat. Az OZZ az egységeket operatív csoportokba sorolta „ OG”.

 

Az operatív zónán belül négy operatív csoportot létesítettek:

 

- OG Zagreb – csoportba eső járások: Zagreb, Velika Gorica, Samobor, Zapresic, Jastrebarsko,Sesvete, Dugo Selo, parancsnokság: Zagreb, parancsnok: Darko Grdić

 

- Az OG Zagreb Kupa menti műveleti zónája- jobb határvonala a 3.OZ-Zagreb és 4. OZ-Karlovac műveleti határa (Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata)és bal határvonala, az OG Sisak-Banija jobb műveleti határa (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) közti zóna.

 

A Kupa folyó védvonalát ellenőrző OG Zagreb műveleti területét kezdetben a 8.TO brigád (151.brigád), majd a 6.TO brigád (149.brigád) és 5.TO brigád (148.brigád) kontrolálta. Ezen erők műveleti zónáját képezte, bal határvonal (az 3.OZ és 4. OZ műveleti határa) és jobb határvonal (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal)  közti  Kupa menti zóna.

 

Az OG Zagreb operatív csoportot a 3.OZ –Zagreb megerősítette Lasinja-Pokupsko vonalon a 101. brigád és 99. brigád erőivel.

 

- OG Sisak-Banija- csoportba eső járások: Sisak,Petrinja,Kostajinca, Dvor na Uni  -parancsnokság: Sisak, parancsnok:Božo Budimir -1991.09.30-tól létrejön és csatlakozik a 3.OZ Zagreb-hez

 

Az OG Sisak-Banija Kupa menti műveleti zónája-- jobb határvonala az OG Zagreb bal műveleti határa (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) és bal határvonala, az OG Posavina jobb műveleti határa (Trebez folyó és Sava folyó torkolat) közti zóna.

 

A Kupa folyó mentét az OG Sisak-Banija operatív csoport ellenőrizte Augustanovec –tól Sisak városig, illetve onnan pedig a Sava folyó Kupa folyó torkolatától (Sisak város) egészen a Sava folyó (Száva) vonalát Sunja régión át egészen Trebez folyó és Sava folyó torkolatáig. Innen már az OG Posavina operatív csoport műveleti zónája kezdődött el. Plesmo-Brocice-Novska  vonalon egészen a 3.OZ és 2.OZ műveleti határáig (Janja Lipa településig). A Kupa folyó védvonalát  Augustanovec –tól Sisak-ig (Kupa és Száva folyó torkolata) kontroláló OG Sisak-Banija műveleti területét ellenőrizte:

 

-A 10.TO (153.brigád) műveleti zónáját képezte, bal határvonal (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) és jobb határvonal (Sisinec- Pokupska Vratecko- Suvi Hrast- Gradiste 206m.magaslat) közti Kupa menti zóna.

 

-A 2.TO brigád (145.brigád) október 14-től elfoglalta a műveleti zónáját. A zóna határát  képezte, jobb határvonal (Sisinec- Pokupska Vratecko- Suvi Hrast- Gradiste 206m.magaslat) és jobb határvonalon  ( Lekenik-Letovanic  ) közti Kupa menti zóna.Október 31-től pedig állást foglaltak Slana-G.Mokrica Kupa folyó jobb parti zónájában, amit október 28-31. közt a 2.brigád és 10.TO brigádok vontak ellenőrzés alá.

 

- A 100.brigád –Zagreb október 22-től megerősítette a a 120.brigád Sisak várostól nyugatra eső 2.zónáját. Ennek során a 100. brigád műveleti zónáját képezte ellenőrizte jobb határvonal ( Lekenik- Letovanic- Kupa folyó bal partvonal Brest Pokupsko) a további front zónát a Kupa folyó bal partvonalat képezte. A 100.brigád műveleti zónájában a jobb határvonalat ( Kupa mente bal partvonalon Rakovo tájrész-Sisak város nyugati széle Odra Sisacka   vonal ) képezte.

 

- A 144. brigád október 24-től Letovanic –Neboljan területére irányítják

 

Az OG Sisak-Banija operatív csoportot a Kupa folyó menti védvonalon (Augustanovec-Sisak közt) 3.OZ –Zagreb megerősítette a 2.br., a 102.brigád (december 6-tól),  100.brigád (október 22-től)  erőkkel. A  2.br., a 102.brigád Slana-Vratecko-Novi Farkasic-Mokrice zónát erősítette a   100.brigád pedig Brest Pokupsko -Drencina- Pracno vonalat.

 

Petrinja Kupa folyó jobb parti várossal szembeni  bal parti részt a Petrinja-i és Glina-i önálló horvát egységek védték. 

 

Az OG SB lényegében a Bánsági és Sisak operatív csoport alkotta. Ezen két csoport egy OG parancsnokság alá tartozott (OG SB), mely Sisak városban székelt. A bánsági szektor lényegében jobb szárnyon az OG Zagreb bal szárnyával volt határos (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal)bal szárnyon pedig a Sisak OG szektorának jobbl szárnyával (Lekenik-Letovanic-Kupa folyó vonala Petrinja-ig) volt határos.

Az OG SB , OG Sisak szektor jobb szárnyvonalon a (Lekenik-Letovanic-Kupa folyó vonala Petrinja-ig) a OG Bánság bal szárny vonalával volt határos, bal szárny vonalon (Kutina –Trebez folyó vonala-Trebez folyó Száva folyó torkolata)  pedig az OG Posavina jobb szárnyvonalával volt határos. Az OG Sisak szektora két városi és három területi zónából állt:

 

- városi zóna 1. :- kiterjedése lényegében Sisak város déli része Viktorovac városrész -

-városi zóna 2.:- kiterjedése a város északi része, a Sava és Odra folyók közt -

 

-területi 1.zóna –parancsnokság:Viktorovac városrészben –a zóna kiterjedt a Kupa folyó és Sava folyó közti területre, magába foglalva Caprag, (Sisak ipari zónát) , határa a Kupa folyó vonala Moscenica-tól Sisak irányába– Caprag- Sava folyó vonala Blinjski Kut –ig, valamint a Petrina-Sunja közút menti Moscenica-Novo selo- Klobucak- Komarevo- Blinjski Kut vonal.

 

-területi 2.zóna – parancsnokság: Sela falu Sisak-tól nyugatra- a zóna kiterjedt Kupa folyó vonala Brest Pokupski-tól az Odra folyó torkolatig- Odra folyó vonala Sisak-tól Tisina Kaptolski –ig- Tisina K.- Greda- Raubesbiert –Petrovec- Brest Pokupski közti területre.

 

- területi 3.zóna- parancsnokság: Hrastelnica falu Sisak-tól keletre- a zóna kiterjedt a Sava folyó vonala Hrastelnica falutól- Galdovo-Preloscica –ig- Preloscica-Zalukinja erdő- Hrastelnica közti területre.

 

OG Sisak területén a várost ( 1.és 2. városi zóna ) rendőri egységek ellenőrizték. A Kupa és Sava folyón a folyami flottilla járőrözött.A Nemzeti Ellenállás erői pedig 1.területi ( ipari zóna Kanak, olajtárolók) és 3.területi zónában ( Topolovac )  voltak kihelyezve. A területi 1.zónában a 120.brigád 1.egysége ellenőrizte Moscenica frontvonalat, valamint a területi 2.zónában az 1.egység 2.százada Brest Pokupski-t megerősítve 120.mm-es aknavetős üteggel Vurot területén, és H-122.mm-es „haubica” üteggel Jazvenik területén.A területi 2.zónában harckocsival (tank) biztosították Stara Drencina területét valamint tankvadász (PO) „Braca Radica” csoporttal és rendőri századdal Rakovo tájrészt.

A területi 3.zónában a már említett Nemzeti Ellenállás (Topolovac) mellett tüzér (légvédelmi) század szintű csoport állomásozott Sasna Greda (radar állomás) területénél.

A területi 2.zónában a Moscenica frontvonal mellett rendőri század szintű egység biztosította Novo Selo települést, páncélos harckocsival biztosították (tank) Klobucak települést, az 57. önálló zászlóalj biztosította Komarevo-t, a 2. brigád 2. egységének 2.százada pedig Blinksi Kut települést.

 

1991.október 29-től a Kupa folyó mentén lévő védelmi állásokban a horvát erők 145. brigád (október 14-től), 100.brigád (október 22-től), a 144. brigád (október 24-től) foglalják el a vonalat. Megalakul az első Petrinja zászlóalj és a 36. számú utász- műszaki (hídépítő) egység, melyek Letovanic és Vratecko közti területen működtek. Sisak környékén két speciális ATJ MUP rendőri alakulat helyezkedett el, az egyik a „Vukovi” a másik az „Osa” egységek. Az OGSB megalakítja saját vegyes tüzér és vegyes páncéltörős tüzér divízióit is. Az egységekkel stabilan tarthatták a Kupa menti védelmi vonalaikat.

 

- OG Posavina- csoportba eső járások: Ivanic Grad, Kutina, Novska, Nova Gradiska- parancsnokság.Lipovljani (Novska) ,parancsnok:Rudi Stipčić

 

 

- OG Zagorje- csoportba eső járások: Vrbovec, Sv Ivan, Zelina, D.Stubica, Zabok,Krapina, Klanjec,Pregrada

 

 

 „Vihor” előtti helyzetkép

 

Az operatív csoportok főerőit a OZ -Zagreb (OZZ) irányítása alatt álló erők: 2.br.(„A”-Gromovi) ZNG, 17.brigád Horvát Hadsereg (HV), 8. önálló egység ZNG tartalékos „R” , 2. vegyes tüzér divízió (mad) , 4. vegyes páncél-elhárító tüzér divízió ( mpoad), 1. légvédelmi,könnyű tüzér-rakétás egység ( ltrp PZO), 2. műszaki (ponton) brigád, páncélvonat és logisztikai bázis, -alkották.

 

A horvát katonai vezetés szempontjából elengedhetetlen volt Sisak és Petrinja. Ez utóbbi szinte teljesen a szerbek ellenőrzése alá esett.

 

A OGSB erős, passzív védelmi vonalat alakítottak ki a „Farkasic –i zseb „, Sisak- Petrinja, Sunja vonalon. A szerbek a vonalon nagy hangsúlyt fektettek Petrinja támadására és ellenőrzésére.

 

A horvát védelmi állások a Kupa bal partszakaszán a hadműveleti zónában stabilak voltak. A Kupa bal partszakaszát ÉK irányból Pokupsko-ig a 148. br. ellenőrizte. Pokupsko-Sisinec vonalon már a 10. számú területvédelmi (TO) egység (153.brigád) áll szemben a túlparton lévő szerb Glina-i horvát önálló zászlóaljjal. Sisinec-től a Kupa jobb partján voltak a horvát 145.br. állásai Slana –Mokrice vonalon a Kupa kanyarulatig, ahol ismét a bal folyam szakaszon húzódott a horvát védelmi vonal. A 145. br. folyamatos harci kontaktusban állt –mivel már a folyó jobb partján voltak- a szerb JNA 598. sz. brigádjával.

 

Mint említettem a horvát vonal ismét a Kupa bal partjára húzódott Petrinja –tól északra. A horvát 100.br.és Petrinja-i önálló zászlóalj, Mala Gorica- Stara Drenica-Sisak vonalon nézett farkasszemet a JNA 622.sz. brigádjával, akik ellenőrizték Petrinja és Taborište és Kotar dombságot. 1991.december 7-9.közt a 100.brigád a Petrinja-i és Glina-i egységekkel Neboljan és Letovanic területére koncentrálódott, a 144. és 145. brigádok egységeivel együtt, valamint a 36. műszaki-hídépítő (pontonos) zászlóaljjal együtt.

 

Sisak horvát ellenőrzés alatt állt, de a front közelsége miatt a szerb tüzérség lő távján belül. A horvátok 120.Sisak br.-ja állásai (1600 fő katona, három egység) Mošcenica településnél ismét a jobb partszakaszra húzódott, ahonnan követve a Sunja felé vezető főutat Novo Selo/Sisak- Komarevo-Blinjski Kut településig húzódott –ahol az 57. sz. önálló zászlóalj foglalta el állásit -, a Sava (Száva) folyóig, majd a folyó bal partszakaszán Lukavec Posavski –ig. A horvátok a szerb JNA 622.sz. egységével álltak szemben a Komarevo –Blinja összekötő közútig, majd innen Sunja felé a 17. sz. szerb erőkkel. A 622. sz.. szerb erők állásaikból igen aktívan támadták a horvát állásokat.

 

Lukavec Posavski bal parti településtől a horvátok ismét a Szava jobb partszakaszán foglalták el állásaikat, ahol a helyi 82. önálló zászlóalj-Sunja és rendőri erők, valamint a 2. brigád és 57. önálló zászlóalj megerősítő alakulatai elsősorban Sunja település és környékének védelmére foglaltak állást a L.Posavski –Sunja-Strmen vonalon.

A szerb 17. sz. hadereje a Radonjak dombos oldalain Hrastovac-Staza vonalon húzódott, ahonnan aktívan támadták a horvát védelmi állásokat, nem kímélve Sunja települést.

 

Sisak –Galdovo, a térségbe 1991.december 6-án vezényelt Zagreb-i 102.br.parancsnoki helye volt , ahonnan az 1., 2. és 3. zászlóaljaikkal megkezdték a Sava folyó menti védelmi vonal megerősítését Galdovo- Preloscica (1.zászlóalj)- Gusce (2.zászlóalj)- Kratecko (3.zászlóalj).Erős védelmi állásokat alakítottak ki a városban a Kupa bal és a Sava jobb partvonala-torkolat közé eső városrészben, valamint a város peremrészein Budaševo – Topolovac vonalon. Gyalogos erők hátországi védelmi vonalai a várostól a Hodic folyócska mentén húzódtak Gušce (Szava folyó jobb partszakasz) településig.A legtöbb egység az erős védelembe aktivizálta magát, szabadon mozgatható erőt az 1991. december elsején megalakuló 102. brigád Zagreb, melyet a térségbe a vonalak megerősítésére és szabadon mozgatható egységként vetettek be.

 

 

A 102. brigád az OGSB zónában

 

A 102. brigádot Zagreb fővárosban alakították meg. December 6-ra állt össze az egység, mely után a Samobor, Borongaj, Keresnica településeken működő kiképző központok képzésén vettek részt az egység katonái.


December 14-re az egységet alkotta a parancsnoksága, tiszti állomány 309 fővel, felderítő szakasz, műszaki szakasz és három (1.,2.,3., számú) egység (bojna. Zászlóalj szintű alakulat) , hátországi logisztikai század. A vezérkar és a logisztikai állomány létszáma 309 fő volt, az 1. egységben 5575. katona, a 2. egységben 550. katona, a 3. egységben 527. katona szolgált. A brigád összlétszáma 1953 fő volt.

A 102.brigád 1991. december 7-én vezényelték a Sisacko-Banjsko járás védelmi vonalaira, az OGSB parancsnokság alá ( Galdovo, Topolovec, Preloscica, Kratecko, Muzilovcica, Gusce, Cigoc és Svinjicko vonalra). A brigád parancsnoksága a Sisak melletti Galdovo faluban helyezték el. A brigád 1. egységének parancsnokságát Prelošcica faluban, a 2. egységét Gušce faluban, a 3. egységét Kratecko faluban állomásoztatták. A brigád december 8-tól 11-ig folyamatos gyakorlatozást hajtott végre, mely a folyón való átkelést (dezsantolást ellenséges területre), aknamező semlegesítést, kondicionáló kiképzés, taktikai támadó műveletek végrehajtását szimulálta. Ezen gyakorlatok már sejtették, hogy a horvát hadsereg egy a Kupa folyó a szerbek kontrolálta jobb parti részére történő támadó, behatoló akció végrehajtását tervezi. A 102. brigád az Odre folyón gyakorolta a folyón való átdeszantolást ellenséges területre december 8-10. közt, az 1. és 3. zászlóaljaival a 81. önálló „Posavina” zászlóaljjal (Sisak) megerősítve. A 102.brigád 2. zászlóalját a 2. brigád az „Osa” és „Zolja” vállról indítható páncélosok elleni rakétavetők taktikai képzésében részesítette, valamint a zászlóalj négy műszaki szakaszát az ellenséges aknamezőkön való taktikai feladatok ellátásában. December 9-től a 102.brigád a Sisak körzeti területről   összevonásra került a „Vihor 91” hadművelet végrehajtásának csoportosulási zónájába ( Sisinec-Brkiseviva).

 

 

A „Vihor”művelet végrehajtási terve

 

A "Zapovjednistva Operativna Zona Zagreb" (ZOZZ) és OGSB parancsnoksága elérkezetnek látta decemberre (9-11.) az időt egy nagyszabású katonai támadó akció végrehajtásához, mely a „Vihor” elnevezést kapta, de „Kupa” műveletként is említették.

Az operáció Pokupsko –Bucica- Selkovac- Biscanovo- Vidusevac- Glina szárny vonaltól a Žazina- Zupic- Gora- Graberje-Glina szárnyvonalig húzódó fordított háromszög alakú támadási formációt foglalta magába, 20 km. hosszan, 6-10.km. mélyen. Két fő támadási irányt és öt segéd irányt határoztak meg a horvátok.


Feni időpontban végrehajtott akciónál fő célja volt átkelni a Kupa folyón és visszaszorítani a szerbeket, elfoglalni Pokupsko-Sisak vonalon a Kupa jobb partszakaszát, G. Bucica, G. Taborište, Šumari, Viduševac településeket és védelmi állásokat létrehozni. Megsemmisíteni a szerb állásokat Sveta Katarina ,Slana, Glinska Poljana környékén. További akció volt a műveleten belül az „Uran „elnevezésű manőver, melyben a Marinbrod-tól a közlekedési útvonal ellenőrzése Novo Selo, Topusko, Viduševac, Glina felé. Az „Uran” manőver sikertelen volt.

A művelet Glina –Petrinja területének ellenőrzés alá vonását tekintette főbb szempontnak, mely elsődlegesen felderítő és diverzáns csoportok bevetésével indult volna meg, majd a harcoló csoportok (BG) bevetésével és miután ez megtörténik a deszantoló helyek (DMP)  biztonságos biztosítását követően a kompoló helyek ( SMP) létrehozásával (ponton hídak) a műveleti zónába bevonásra kerülnek a gépesített páncélos erők, Stankovac- Vidusevac, Mokrice-Pribilovic brdo –Gora- Sibic fő támadási vonalon és Pokupsko- G. Bucica- G. Taboriste, Gajdevo- Slatina- Gracanica- Pokole- G. Taboriste, Stankovacko brdo- M. Solna- Dvoriste, Glina folyó ( hídfő átkelő „MMP) –Glina- G. Jame- Hader, Slana- Glinska Poljana- Graberje vonalon.

A fő szerb erőkre Petrinja és Glina térségében számítottak a horvátok, mivel ezen két város körül csoportosították a szerbek a főbb csapásmerő erőiket.

 

 

Műveletben résztvevő erők.

 

Fő támadó műveleti erők a 102. brigád a 2.gárdista brigád „A” (Gromovi), a 145. brigád, 10. brigád (153.brigád). A 78. önálló zászlóalj Glina, a 36. műszaki- hídépítő zászlóalj “Dabrovi”, ATP (speciális antiterrorista egység)- Sisak, a rendőrség (MUP) „Braca Radic” egysége, 100.,120., 144., brigádok, 74.önálló zászlóalj Petrinja, 57. önálló zászlóalj, Hadi Folyami Flottilla –Sisak (RRF)  támogatták a főerőket.

 

 

 A terv, műveleti erők feladatai

 

A 10.TO (153.brigád)

 

A 10. brigád TO fő támadó erő:Pokupsko öt motorral ellátott csónakkal átkelnek a Kupa folyón a (DMP-1 ) Pokupsko-i átkelő „deszantoló” helyen, melyen később megalakítják a kompolási helyet, ahol a rendelkezésre álló, egy darab, saját gépi meghajtású komppal (GSP) átszállíthatják majd  a harckocsizó és páncélozott szállító járműveket, valamint egy darab vízen járó szállító katonai járművel  (GSP) a harcoló katonai állomány.

Továbbá Gajdekovo –nál kilenc motorizált csónakkal átkelnek a Kupa folyón a (DMP-2) átkelési „deszantoló” helyen.


A 10. területvédelmi brigád (10. br. TO) feladata volt az átkelés után, hogy felszámolja és kiszorítsa a szerbeket a  Kobiljaca 199.m. magaslatról, Slatina, G. Bucica, D.Taboriste településekről. Fő támadási irányon kiűzze a szerbeket Gracanica településről, és azt biztosítsa. Valamint semlegesítse a szerbeket Stankovac-ban. A fő támadási irányon tovább támadjon Pokole-G. Taboriste felé, a segédtámadási irányon pedig Pokupsko-G. Bucica-G. Taboriste vonalon.

Gyors támadási feladat a Kobiljaca (188.m.) –Popovo kuciste (155.m.) –Hrastova kosa (199.m.) vonal elfoglalása, biztosítása. További támadó feladat pedig a G. Bucica-G. Taboriste-Sumari, Gracanica melletti 102.m.magaslat –Jurevac (213.m.) –Pokole (Kucica) –Sumari vonal elfoglalása.


A 10. brigádnak Gracanica települést már biztosítania kell, mikor a 102. brigád megkezdi az átkelést a Kupa folyón Sisinec-nél.

 

Közben a 36. műszaki alakulat megkezdi Sisinec-nél a DMP és a SMP átkelési pontok biztosítását, 12. db. motorcsónakkal, egy GSP-vel és egy PTS-el. Továbbá biztosítják az átkelést a gyalogsági (PPM) és tankelleni (PTM) aknamezőn a harckocsizó és páncélozott szállító járművek részére és az elsőbbséget élvező mentőalakulatoknak (szanitét egységeknek). A tüzérség támogató tűz alatt segíti az átkelő erőket.

 

A 102. brigád feladata:

 

A brigád 1. zászlóalja, egysége a meghatározottak alapján 12-én 01.00 órától Trsje körzetében csoportosul, és Sisinec-nél készenlétbe állnak az indulásra. A 3. zászlóalj 01.00 órától Vratecko körzetében csoportosul és készül fel az indulásra a Glina folyó hídjához, miután azt ellenőrzés alá vonta az ATJ MUP Sisak egysége. A 2. zászlóalj 02.00 órától elhelyezkedik Trsje körzetében és készül az indulásra, átkelésre Sisinec-nél és Stankovac-nál, miután az 1. zászlóalj megszállta Gracanica települést.

Szükséges a logisztikai bázisok biztosítása Donja Posavina-Sisak-Lekenik-Busevac-Kravarsko- D. Hrusevac-Hotija –Trsje vonalon és a 3. zászlóalj D.Posavina –Sisak-Letovanic-Vratecko mozgási irányán. A 102. brigádot az Operatív Zóna –Zagreb parancsnokság (OZZ) páncélos-gépesített egysége támogatja, a feladat végrehajtsa során, tizenegy tankkal és három páncélozott szállítóval.

A 102. brigád 1. egysége  Sisinec –nél átkelnek a Kupa folyón a deszantolási (DMP-1), átkelési ponton, tizenkét motorizált csónakkal. A deszantolási ponton később biztosították az átkelést a gépesített erőknek a 36. műszaki zászlóaljjal ez utóbbi alakulat egy saját gépi meghajtású komppal (GSP)  és egy vízen járó szállító katonai járművel  (PSP).

Sisinec-nél a 102.brigád 2.egységének 1. százada is átkel, továbbá Stankovac-i (DMP-2) átkelési ponton  a 102. brigád 2. egysége 2.százada és 3. százada deszantolnak a Kupa folyón át.

A 102.brigád 3.egysége Letanovic településnél lévő ponton hídon kel át a Kupa folyón és foglalt pozíciót Slana-(Glina folyó hídja)-Vidusevac vonalon.

A Glina folyó hídja ( Kupa torkolat), mint átkelési pont (MMP) állt rendelkezésre még. Elsősorban a harckocsiknak, és a tartalék részére. Ennek biztosítását az ATJ alakulatnak kellett végrehajtani, addig amíg meg nem érkezik a hídfőhöz a 102. brigád 3. egysége.


A 102. brigád részére a fő támadási irányaként a Stankovac- Vidusevac vonalat, segédtámadási irányként a Glina folyó –G. Jame-Hader vonalat határozták meg. Elsődleges feladat a M.Solina-Hader vonal elfoglalása és biztosítása, következő feladat pedig a Vidusevac-Dvoriste vonal elfoglalása, ahol biztosítják a területet és szilárd védelmi pozíciót vesznek fel, elsáncolva magukat.

A 102.brigád a Glina zászlóaljjal együtt a támadás megindításakor miután átkelt a DMP-1 és DMP-2, valamint a MMP átkelési pontokon, energikus támadást hajt végre (átkelve és lokalizálva a szerb aknamezőket) a fő támadási irányvonalán Stankovac-Vidusevac és a segéd irányon Glina folyó –G. Jame-Hader, jobb határ Gracanica település- 102. magaslat-Jurcevac 213.magaslat-Pokole (erdész ház) –Sumari, Glina folyó bal partszakasza vonalon. Az első gyors támadási feladatot a M.Solna –Hader fejezik be, majd további feladat D.Trstenica-D. Selkovac-Pariz, Vidusevac, Dvoriste elfoglalása.


A megszerzett vonalat tartani kellett és megakadályozni a szerb ellentámadást és elzárni a szerb gépesített erők támadását Vrginmost és Glina irányából.


A kihelyezett parancsnoksága a támadó erőknek Farkasic településen kerül létrehozásra, az „őrhely parancsnokság „pedig V. Solina településen. A támadás megkezdésére 05.00 óra időpontot (december 12-én) határozták meg. A 102.brigádot jobb szárnyon a 10. TO (153.brigád) a bal szárnyon a 2. brigád biztosította.

 

2. „A” gárdista brigád feladata:

 

A 2. brigád a 144. brigád 2.egységével együtt az „alap” védelmi állásairól erős tüzérségi támogatást ad a 102. brigád G. és D. Jame irányába történő támadásához. Továbbá energikus támadást intéznek a Slana-Glinska Poljana –Graberje vonalon. Gyors elsődleges feladat elfoglalni G. Poljana-Sestanj (239.m.) vonalat, következő támadó feladat pedig biztosítani a kapcsolatot Marinbrod –Graberje közt.

 

A 144.brigád feladat.

 

 

A 144.brigád állásaiból légvédelmi feladatok végrehajtását látja az ellenséges helikoptere és repülős deszant megakadályozása érdekében, és helyzettől függően egyéb feladatok végrehajtására kerül bevonásra.  

 

 

A 145. brigád a 2. brigád 1. zászlóaljának 1. századának valamint a 100. brigád 1. zászlóaljának  feladata:

 

 

Medurace- Pribilovic brdo- Gora fő támadási és Mokrice –Zupic brdo segéd támadási irányon való előretörés .

 

A 100.brigád feladata:

 

A 100.brigád Vidaka Jelica parancsnok vezetésével a 2. brigáddal ( koordinátor parancsnok Vinka Ukote) Letovanic településnél átkelnek a Kupa folyón és támadó műveletet hajtanak végre Slana, Sveta Katarina és Meduracje irányába. A 100. brigád egészen 1992.áprilisig a műveleti területen maradt.

 

 

Glina zászlóalj feladata:

 

Az egység egy részét a 102. brigád alá vonták, valamint a 10. br. TO egységbe. Maradék egység négy feladatot kapott. Egyik a zászlóalj diverzáns felderítő csoportja a MUP Sisak ATJ egységével átkel a Kupa folyón és megsemmisíti a szerbeket Stankovac –ban. Másrészt meg kell akadályozniuk a szerbek utánpótlását, ellentámadását Pokole és Vidusevac térségében. A zászlóalj fennmaradt további katonái pedig biztosították a stratégiailag fontos objektumokat az elfoglalt területeken.

 

ATJ-MUP „ Vukovi” különítmény és „Osa” különítmény

(antiterrorista egység- rendőrség) feladata:

 

Az egység a Glina zászlóalj IDG csoportjával elfoglalja Stankovac-ot. Biztosítja, blokkolja a területet Stankovacko brdo –Babic-M. Solna-139.m.magaslat – Babici –Popovo brdo-D. Vidusevac körzetében és védelmi pozíciót foglal el a Glina irányából történő szerb ellentámadás megállítására.


Másik fontos feladat a Glina folyó hídjának elfoglalása és biztosítása, ezt az ATJ másik egysége hajtotta végre. A hidat biztosítotani kellet a 102.brigád 3.egységének Vratecko –Slana vonalon történő megérkezéséig.


36. műszaki-pontonhíd építő egység feladata:

 

Biztosítani a Kupa folyón az átkelést a támadó egységeknek. A tervek szerint négy deszantolási hely, két kompoló hely és egy hídon, való átkelőhelyen biztosított az átkelés a GPS és PTS használatával. A fenti átkelési pontokat a 36. műszaki –pontonos egység biztosította.

 

 Páncélos-gépesített egység -Parancsnokság Operatív Zóna Zagreb (ZOZZ) feladata:

 

Tizenegy harckocsival és három páncélozott szállító harci járművel (PSZH) vett részt a műveletben. Biztosították a gyalogos erők támadását tartva a tempót és a hatékonyságot, jelenlétükkel növelték a gyalogos erők támadási lendületét. Pokupsko-nál a Kupa folyón négy tank és egy gyalogosokat szállító harci jármű, Sisinec-nél nyolc tank és két gyalogosokat szállító harci jármű, a Glina folyó hídján pedig három tank és négy gyalogosokat szállító harci jármű átkelését határozták meg.


Rendőri egység „Braca Radic” feladata:

 

A támadó egységek Kupa folyón való átkelésének támogatása, biztosítása az elfoglalt területeknek.

 

Tűzérségi támogató erők:

 

55. könnyű tüzér divízió –légvédelem , 1. vegyes tüzér divízió, 1. vegyes páncélosok elleni tüzér divízió

 

 

Tartalékba vont erők:


A  2. brigád 3.zászlóalj, 120.brigád 3. zászlóalj, 144.brigád 1. és 3. zászlóalj, 55. könnyű tüzér divízió –légvédelmi üteg.

 

Sunja –Sisak és védvonal biztosító erők:

 

 Egy esetleges szerb ellentámadás megakadályozására az 57. önálló zászlóalj"M. Celjak", a 120.brigád és 100. brigád, valamint a Petrinja zászlóalj védvonalaik megerősítését hajtották végre Sisak-Sunja vonalon.

 vihor-szemlelteto-alap-1-50-000-001.jpg

 

1991.december 12-16.

a művelet

 

 

December 11-én előkészülnek az erők a támadásra. Ezen a napon 18.00 órától 20.00 óráig Sisak OGSB parancsnokságon történik az egyeztetés és a művelet véglegesítése. A horvát Védelmi Minisztérium megerősíti a támadó parancsot.  Az OG Zagreb a műveletben részt vevő 10.TO brigádját megerősíti az 5. TO (148.brigád) brigáddal és koordinálva az OG SB parancsnoksággal parancsot ad két dandárjának (10.TO és 5.TO) a művelet megkezdéséhez). A 102. brigád 11-én elfoglalja pozícióját a 1.és 2. zászlóaljával Sisinec, Orlekovic, Brkisevina területén.    

 

December 11- 12.

 

 

A  felderítő csoportok IDG Glina, ATJ átkeltek a Kupa folyón, majd támadást intéztek a szerb területvédelmi erők (1.TO) Stankovac-i és Mala Solina –i állásai ellen, majd tovább nyomultak Gracanica irányába. A szerb védelmi vonalakat Stankovac településen a felderítő-diverzáns Glina-i csoport és ATJ –speciális antiterrorista rendőri egység   megsemmisítette és elfoglalták Stankovac-ot biztosítva a települést az átkelésre várakozó 102. brigád 1.és 2. egységének és az átkelő kialakítását végrehajtó 36. műszaki zászlóaljnak.

 

A 102. brigád biztosítása mellett a 36. műszaki- hídépítő zászlóalj „Dabrovi”  Sisinec és Gajdekovo körzetében hajnal 04.00 óráig kialakították, biztosították az átkelő pontokat a Kupa folyón. A 102. brigád 12-én 05.00 órakor a 36. műszaki zászlóalj által biztosított csónakok segítségével 04.30-05.00 órakor 1.zászlóaljával átkelt a Kupa folyó bal partszakaszáról a jobb partszakaszra Sisinec-nél (DMP-1). 08.00 óra környékén a szerbek, aknavető támadást intéztek a horvátok Kupa folyón lévő átkelési pontjára Sisinec-nél. A 102. brigád 1. zászlóalja miután sikeresen átkelt a Kupa folyón, elfoglalta Stankovac települést  09.00 óráig. A település biztosításával lehetőség nyílt a 36. műszaki zászlóaljnak, hogy kialakítsa a horvát páncélos-gépesített erők átkelő helyét Sisinec-nél a Kupa folyó szakaszán GSP (harci járművel szállító komp) és a PTS (kétéltű szállító harci jármű) segítségével. Délelőtt 10.00 órától délután 13.00 óráig a OZ  Zagreb páncélos-gépesített egysége ) átkelt a Kupa folyón nyolc tankkal és két páncélozott szállító harci járművel. A horvát tankok és a gyalogosok erők egy része megindult M. Solna (Solina) felé, ahol Babici telepnél megállították őket a szerb tankok. Ezek után visszatértek a horvát erők Stankovac-ba.

 

 

A 102.brigád 2.zászlóaljat mielőtt elérte volna a Sisinec-i Kupa folyó átkelőt (DMP-1) illetve a Stankovac-i átkelőt (DMP-2) szerb erők részéről támadás érte Orlekovic területén, ahol az egységből tizenkét katona megsebesült és hat gépjármű megrongálódott.

A 102. brigád 2. zászlóalja (egysége) három csoportban (századonként) kezdte meg az átkelést Sisinec (DMP-1) és Stankovac (DMP-2)   településnél lévő folyószakaszon az átkelési pontokon. Az első csoport (század) a 2. zászlóaljból délben ért át a Kupa folyó jobb partszakaszára a Sisinec (DMP-1) átkelőn, majd eléri Stankovac-ot és bekapcsolódnak a 102. brigád 1. egységének és az OZZ páncélos-gépesített egységének Sisinecka Gracanica  -nál lévő szerb erők elleni csatározásába, ahol öt szerb foglyot ejtenek.

 

A 102. brigád 3.egysége Letovanic településnél az ott felállított ponton hídon keresztül átvonulnak a Vratecko-Slana műveleti területre, ahol még a Glina folyó hídján (MMP) átkelő pontot az ATJ alakulat nem biztosította.A 102.brigád 3.egysége ezáltal Vratecko településen lévő állásaikban maradtak és nem foglalták el a Glina hidat a Kupa torkolatnál.

A Stankovac –i (DMP-2) átkelőn a 102. brigád 2.egysége(zászlóalja) 2.százada  11.00 óra körüli időben kell át a Kupa folyó bal partjáról a jobb partra, ahol 14.00 órakor érik el Stankovac települést. A 102.brigád 2.egységébnek 3.százada csak délután 15.30-17.30 közt kel át a Kupa folyó bal partjáról a jobbra Stankovac átkelőn (DMP-2) és 19.00 érik el Stankovac települést. A 102.brigád feladata volt Sisinecka Gracanica elfoglalása és biztosítása.

A szerb erők Gracanica települést tartották, és mivel a horvát erők 10.TO brigádja  nem kezdte meg az átkelést Pokupsko és Gajdekovo területén a Kupa folyó jobb partszakaszára, és nem ezáltal nem indította meg a szerb erők elleni jobb parti műveleteit a meghatározott terv alapján (az átkelés után, felszámolni  és kiszorítani a szerbeket a  Kobiljaca 199.m. magaslatról, Slatina, G. Bucica, D.Taboriste településekről. Fő támadási irányon semlegesíteni a szerbeket Gracanica településen és azt biztosítani a 102.brigád 2.-egységének megékezéséhez. Valamint semlegesíteni a szerbeket Stankovac-ban. A fő támadási irányon tovább támadni Pokole-G. Taboriste felé, a segédtámadási irányon pedig Pokupsko-G. Bucica-G. Taboriste felé). A 102. brigád 2.egységének 1.százada Gracanica támadási pontról visszavonul Sisinec Kupa folyó bal parti részére. A kora esti órákban az ATJ-Sisak egysége elhagyta Stankovac-ot.

 

December 12-én éjszakára erősen lehűlt a hőmérséklet. A térségbe -15 C fokra hűlt a levegő, a horvát 102.brigád 1.egysége és az őket támogató  páncélos-gépesített egység Stankovac faluban tartotta magát. A 36. műszaki alakulat egy része elhagyta az állásait kivonva saját gépi meghajtású kompját  (harckocsizó és páncélozott szállító járművek részére), valamint  a gyalogság számára használt vízen járó szállító katonai járművét. Az átkelőn  4-6. motorcsónak maradt .

 

December 13.

 

Megkezdődött a szerbek ellentámadása. A kora reggeli órákban, 07.00 óra körüli időben a szerbek G. Jagma, Solna, G. Taboriste irányából aknavető és harckocsi támadást intézett Stankovac –ra és Sisinec-re.

A OZZ harckocsizó egység egyik tankja megindult Gracanica falu felé, ahol betört a szerb támadó egységek közé. A szerb erők a horvát tankot semlegesítik, és megkezdik az előrenyomulást Gracanica irányából a Kupa folyó felé, hogy ellenőrzés alá vonják a Sisinec-i átkelési pont területét.  A szerbek elfoglalták az átjárót Sisinec-be.

A szerbek heves ellentámadása visszavonulásra késztette a Stankovac-ot védő horvát harckocsizó egységet és a 102.brigád 1. egységét. A horvátok a Sisinec átkelőn kívántak visszavonulni a bal partra, de ott csak a 4-5 motorcsónak volt. Így a pánik szerűen menekülő horvátok csak gyalogszerrel a hideg folyón való átkelléssel juthattak át a bal partra.  A horvát katonák egy része, 80 fő átúszta a hideg folyót a -15. fokos időben, hogy átjusson a túlpartra, közülük többen a vízbe fulladnak.

 

A harckocsizó egységek személyzete a hét (a nyolcadikat a szerbek Gracanica-nál elfoglalták) tankot és két páncélozott szállító járművet a Kupa folyó  jobb partszakaszán hagyták, mivel nem volt lehetőség a bal partszakaszára átvinni. A harckocsizó egység parancsnoka tankjával az összes tankjukat szétlőtte, beleértve a páncélozott szállítókat is, majd elhagyva a saját tankját és azt felrobbantotta. Ezzel megakadályozta azt, hogy a harckocsik és szállítók a szerbek kezébe kerüljenek.Miután a 102.brigád 1. és 2.egysége visszatért a Kupa folyó bal partjára  kivonták őket Orlekovica-Letanovic és Stara Farkasica vonalon. A 102.brigád 3.egysége maradt Vratecko településen, amit a szerb erők tüzérsége egész napos támadása alatt tartottak. A 102.brigád parancsnoksága visszatért Galdovo településen lévő bázisra.

 

December 14-15

 

 

Következő két napban, december 14. és 15.a harci cselekmények tovább zajlottak, mely során a horvátok Slana – Graberje vonalon felszabadították Sv. Katarina, Žunci Glinska Poljana települések körzetét. 1992. január 2-ig ezen területen kialakított állásokban maradtak.

 

 

Horvát veszteség

 

 „Vlado Hodalj : 102. brigada Hrvatske Vojske u operacija Vihor 1991.godine” című feldolgozásában 17. halottról és 19. sebesültről számol be. Az ZOZZ harckocsizó egysége négy katonáját vesztette el, nyolc tankját és két páncélozott szállító harci járművét. A 36. műszaki alakulat hét motorcsónakját vesztette el.

 

 A http://www.102brigada.hr/kupa   a 102. brigád weboldalán pedig arról olvashatunk, hogy a  102. brigádból tizenöt halott volt és tizenhét súlyos sebesült.. A 15. halott közül 9-en a szerb támadás során haltak meg 6-an vízbe fulladtak a Sisinec-i átkelésnél, mikor a -15. fokos hidegben a folyó átúszásával próbálkoztak. A 102.brigádból egy főt eltűntnek nyilvánítottak.

 

1992.február 25-26. két horvát katona testét találták meg a Kupa folyóban, március 1-én egy horvát katona (102.brigád)  testét találták meg a Kupa folyóban, március 14-én egy horvát katona (102.brigád) testét találták meg a Kupa folyóban, március 28-án két horvát katona (102.brigád) testét találták meg a Kupa folyóban, április 1-én egy (102.brigád) horvát katona testét találták meg a Sava folyóban, április 29-én egy katona (102.brigád) testét találták meg a Sava folyóban.

 

 

Az akció negatívuma elsősorban koordinációs és vezetési hibákból adódott, melyen a mai napig folynak a viták. A művelet végső célját nem érte el, mivel a horvátok a támadással teljesen Glina –Zrinska Gora felé akartak előrenyomulni, kiszorítani a szerbek az Una folyó felé. Ezzel éket vágva a  bánsági szerb JNA erők és a  korduni szerb erők közé. A horvátok erős szerb ellentámadás végett megállni kényszerültek és a gyorsütemű, de koordinálatlan előrenyomulást visszavonulás követte. Petrinja és Pokupsko közti részen megszerzett Száva folyó jobb partszakaszi részé védelemre rendezkedtek be a horvát egységek. Az elkövetkező években, a térségben többé-kevésbé megtorpant a frontvonal egész az Oluja 95. hadművelet kezdetéig.

 

 

Forrás:

 

 

http://www.udruga2gbr-gromovi.hr

http://www.102brigada.hr/kupa

Vlado Hodalj : 102. brigada Hrvatske Vojske u operacija Vihor 
 

A mappában található képek előnézete Vihor-91 horvát hadművelet

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.