Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - KELET-SZLAVÓNIA (3.RÉSZ)

 

 

130 br-Osijek-
 
A brigád 1991.10.25-én alakult meg Osijek városban (Cepin-i zászlóalj) a város déli területén lévő védelmi vonal biztosítása céljából. Parancsnokságát Gorjani település iskolájában alakítják ki. Miután elesett Vukovar a szerb erők Osijek (Eszék) bekebelezésére koncentráltak. A brigád vezetésével 1991. év végéig Nikola Hudin ezredest bízták meg. Utódja Zivko Mijic lett 1991.év végéről. A brigád műszaki utász alakulata fontos szerepet kapott a szerb gyalogsági és harckocsik elleni aknamezők, aláaknásított katonai JNA objektumok ( „Lug” objektum és „poligon C” lőtér …. ) aknamentesítésében, mely során több mint 10000 hektáron végeztek aknamentesítést. A brigád a harcok során 63 katonát vesztett el és 22-es tűntek el, 370-en pedig megsebesültek.1993.évben a brigádot beintegrálják az 5. honvédő ezredbe.
 
135 br-Osijek (Beli Manastir/Baranya)-
 
1991.november 30-án megalakult a 135.brigád.A brigád első zászlóalja már 1991.augusztus 26-án létrejött, de dandár az az brigád szintű struktúrát majd csak novemberre érte el, amikor is több mint 3500 önkéntes szolgált az egységben. A harcok során a dandárból 56-an vesztették életüket, 276-an pedig megsebesültek. 1992.év végén a brigádból megalakult a 9. honvédő ezred és a 82. gárdista zászlóalj.
 
160 br-Osijek
 
Az első fegyveres önvédelmi formációként az Osijek-i Nemzet Védelmi Tanács (SNO) létrehozza fegyveres katonai önvédelmi 35-45 fős később június 26-ra már 120-150 fős „Prištapska četa” csoportját, amit még „Zaštitna” csoportnak vagy századnak (a ceta egy kisebb század formációt jelentett a horvát katonai struktúrában) is nevezetek. A csoport végül több, mint 350 fővel hajtotta végre katonai műveleti feladatait Branimir Glavas parancsnok vezetésével, mint 1. Osijek-i zászlóalj. A zászlóaljat, Glavas parancsnok vezetése révén révén „Branimir” Osijek-i zászlóaljnak (BOB) is hívták. Glavas a „BOB” parancsnoka volt 1990.10.15-től 1991.05.01-ig.A „BOB” részt vett az 1991.07.07-i Tenja-i szerb támadás lokalizálásában, valamint a szeptemberi Osijek-i JNA laktanyák blokádjában (fehér és Vörös laktanya) és JNA lőtér (Poligon C) birtokba vételében.
1991.11.07-től az 1.OZ-Osijek parancsnokság utasítására a „BOB” átszervezése révén megalakult az Osijek-i önálló zászlóalj (samostalna bataljuna- SB). Az SB-hez sorolják még a „Studenska” századot. Az SB három század alkotja köztük a Mihalik István vezette 3.század .
A 3.századon belül önálló erőt képviselt az Első Nemzetközi Szakasz”PIV” (majd Első Nemzetközi Zászlóalj „PIB”). Az egység szakaszként alakult meg 1991.10.10-én Laslovo (Szentlászló) magyar település védelmében, Eduardo Rózsa Flores (spanyol-magyar) parancsnok vezetésével 15 fővel.
A PIV negyvenöt napon keresztül védi Laslovo/Szentlászló települést a 3.század és a század alá tartozó helyi szentlászlói csapat („Laslovacka ceta”parancsnok Kocsis László) erőivel 1991.november 26-ig.November 26-án elesett Szentlászló a védőket két részletben menekítik ki Mihalik István 3.századparancsnok (műveleti kódneve:”Horti”) és Kocsis László helyi csapat parancsnokának vezetésével. A falu védelmében többen vesztették életüket a november végi szerb támadás során.A PIV miután elhagyta Laslovo-t Osijek-be vezénylik ahol parancsnokságát a megalakló 160.dandár alá tartozva a Megyei Bíróság pincéjében alakítja ki. A „Laslovacka „csapatot szintén a 160.dandárba integrálják. A PIV létszáma folyamatosan növekszik. Feladatuk a diverzáns-felderítő tevékenység a védvonalak mentén és ellenséges vonalakban. A PIV a továbbiakban a 160.brigád 1.zászlóalj 3.szakaszával Brijesce településen hajt végre katonai felderítő és diverzáns, járőr és kiképzési feladatokat 1991.decembertől. Ekkor a PIV létszáma már 34 fő ( 13 horvát, 2 amerikai-horvát, 9 horvátországi magyar, 1 vajdasági magyar, 2 horvátországi szerb, 1 portugál, 1 francia, 1 svájci, 1 brit, 1 spanyol-magyar) katonából állt.A PIV létszám növekedésének köszönhetőleg már nem PIV (Első nemzetközi Szakasz), - a bojna helyi horvát sajátosságú erő, mely nagyobb a század formációnál de még nem éri el a zászlóalj „bataljun” formációt, ennek ellenére zászlóaljként is nevezik) hanem Prvi Internacionalni Bojna ( Első Nemzetközi Egység) mely három szakaszból épült fel. 1992.január 8-án megalakult a 160.dandár. A korábbi Osijek zászlóalj struturája ezáltal megszűnt és átszervezésre került a 160.dandárba.
1992.januárban a IDV és PIB összevonásra kerül, létrehozva a felderítő-diverzáns századot (IDS). 1992.augusztusig Eduardo Rozsa Flores vezette az egységet ,mely ekkora már 188 fős volt . A külföldiek közül tizenheten horvát állampolgárságot kaptak. Az IDS három szakasz alkotta. Az IDS-es belül megmaradt a helyi IDV és a PIB elkülönülése, de koordináció és közös feladat végrehajtás összhangban volt működtetve. Az IDS feladata volt a Baranyai műveleti területen végrehajtandó katonai feladatok kivitelezése (Pöröly akció) .A század Osijek-en a korábbi JNA adminisztrációs épületében hozza létre parancsnokságát, valamint további a városhoz közeli településen két parasztházban alakít ki kihelyezett parancsnokságot, valamint gyakorlóterületet a „Pampas” lőtér területén a speciális kiképzések és hadműveleti feladatok begyakorlására. Az Első nemzetközi Egység lényegében Eduardo Rozsa Flores ezredes parancsnoklatáig marad fent. Ezt követően már teljesen beintegrálódik az IDS-be. A PIB-et többen ezt követően elhagyják, főleg a külföldi önkéntesek, akik a boszniai poszavinai harcmezőkön vagy más boszniai harctereken csatlakoznak a helyi horvát HVO erőkhöz.
 
Az önálló zászlóalj Osijek védelmére irányítják Dubravko Jezercic Lukic vezetésével. Az önálló zászlóaljon belül megalakult a felderítő-diverzáns csapat (század szintű struktúra) . A felderítő –diverzáns század/csapat vagy más néven „SUS” (Samostalna uskočka satnija) az 1. OZ-Osijek parancsnokság közvetlen irányítása alatt hajt végre felderítős és diverzáns tevékenységet, a szerb vonalak mögött. A „SUS” parancsnoksága 1991.12.01-től Osijek városban helyezték el a SNO Skolska utca 1. szám alatti objektumában, mint felderítő –diverzáns század (IDS) elnevezéssel. Az IDS„SUS” négy szakaszból állt össze:
1. szakasz- bázis Banova utca 
2.szakasz-bázis Dubrovacka utca
3.szakasz-Divaltova utca
4.szakasz-Kersovanijleva utca
 
1992.01.08-án az önálló Osijek-i zászlóalj egységét az összes alá tartozó erőkkel (IDV-felderítő diverzáns szakasz, századok, Első nemzetközi Egység, Laslovacka csapat……) becsatolják a megalakuló 160. brigádba. A brigád vezetésével Dubravko Jezercic parancsnokot bízták meg. 
A 160. brigád három zászlóalj alkotta:
 
-1.zászlóalj
-2.zászlóalj
-3.zászlóalj
-logisztikai, egészségügyi, műszakis, tüzérségi, páncélos egységek
                                   - IDS felderítő-diverzáns század:
-felderítő diverzáns szakasz (IDV)
- Első Nemzetközi Század (PIB)-korábban PIV-Eduardo Rozsa Flores vezetésével.
 
1992-93. évben miután a 160.brigád kivonásra került az OG IP boszniai poszavinai műveletiből, a dandár egy részét a 3. brigádba és a 106. brigádba integrálták be.
 
68.katonai rendészet-Osijek
 
1991. nyarántól egészen az év végéig a horvát hadsereg vezérkari törzse , szlavóniai hadszínétéri parancsnoksága létrehozza a katonai rendészetet „Vojna Poilicija –VP”, mely önálló századként Osijek városban kezdi meg működését.
A VP század –Osijek a 106. brigád ZNG parancsnokának parancsa alapján, Goran Vrban század parancsnok vezetésével 1991. december 12-én fejezi be teljes feltöltését.
A 106-brigádból egy szakasznyi VP 80 fős csoport Osijek város védelmét látta el, Cepin, Antunovac, Baranjac, Tvrdava területén.
A 109. brigád-Vinkovci dandárjából egy szakaszt irányítottak a VP-hez 1991.09.01-től. A szakasz Antin-tól, Nustar-ig , Ceric, Vinkovci-tól Zupanja-ig, Deletovac, Lipovac területén hajtotta végre feladatait. 
A 132.brigád-Nasice dandárból és a 3.brigádból létrehozták a szakasz szintű katonai rendész csoportot, 1991.09.23-án, a laktanya elfoglalását követően. A szakasz részt vett a nyugat-szlavóniai harcokban, Osijek és Nustar védelmében. Orahovica városban 1991.12.01-én a VP szakaszba sorolták a megalakuló rendész rajt.
A 108.brigád-Slavonski Brod dandárjából 1991.11.01-én jött létre a katonai rendész szakasz.
A 131.brigád-Zupanja dandárjából 1991.11.15-én alakult meg a katonai rendész szakasz.
A létrejött katonai rendész szakaszok adták a VP századot, mely további dandárokból:
 
136.brigád-Slatina
139.brigád-Slavonski Brod
63.önálló zászlóalj-Pozega
122.brigád-Valpovo dandárhoz tartozó Dakovo-i zászlóalj
önálló század VP-Nova Gradiska
 
csatlakozó szakaszokkal, egységekkel zászlóalj szintű erővé emelték 1991.12.07-től, mint 68. VP zászlóalj.Az első zászlóalj parancsnok Vladimir Buric volt. A folyamatos feltöltés végett a VP zászlóalj öt század alkotta:
- 1.század-Osijek
-2.század-Osijek
-3.század –Vinkovci
-4.század-Slavonski Brod
-5.század-Pozega
 -bűnügyi VP
             -kutyás szolgálat VP
 
 A VP erőket bevetették Osijek, Nustar, Vinkovci, Vukovar védelmében, a Slavonski Brod-i egységeket pedig Okucani harctéren, az 1991.decemberi „Papuk” felszabadításában, Nova Gradiska védelmében.
1992.évtől a dalmáciai Ravni Kotar, Dubrovnik harctéren, 1995-ben a „Bljesak” akcióban hajtottak végre feladatot. Az Oluja műveletben a kelet-szlavóniai „Zid „ és „Feniks” védelmi műveletekbe vonták be a 68.VP zászlóalj erőit.
Vukovar védelmében az Alfred Hill parancsnok vezetésével VP század 90 fő körüli katonával vett részt 1991. szeptembertől. A város védemét egészen 1991.11.17-ig sikeresen elláták, majd a szerb betörés után jelentős veszteség mellett sikeresen kitörtek a szerb ostromgyűrűből.
A Vukovar-i harcokban a század parancsnoka Alfred Hill életét vesztette (1991.10.16.) , további 21 társával együtt. A századból 30-an sebesültek meg és több mint 35-en estek hadifogságba.
Vukovar eleste után a VP Alfred Hill század katonáinak egy része csatlakozott a 204. brigádhoz, illetve az abból megalakuló 5. gárdista brigádba, 1993. márciustól pedig néhány katona csatlakozott a 74.VP századhoz és 67. VP zászlóaljhoz.
 
107. br-Valpovo
 
1991.06.28-án megalakult a Valpovo-i brigád, mely a „Vukovi” (Farkasok) becenéven illették. . A brigád négy zászlóaljból állt,Valpovo-i, Dakovo-i, Donji Miholjac-i és Nasice/Orahovica-i. A brigád Miholjac-i (3. zászlóalj) csatlakozik a diverzáns , felderítő szakaszt, mely a „Crne vrane” (Fekete Hollók) nevet kapták. Későbbiekben a brigádot három zászlóalj alkotta, 1.,2. Valpovo-i zászlóalj és 3. Donji Miholjac zászlóalj. A többi zászlóaljat beintegrálták az újonnan megalakuló brigádokba 132.brigád, Nasice/ Orahovica (megalakult 1991.10.19-én), 122.brigád Dakovo ( 1991.09.26-án). A 107.brigád feladat volt semlegesíteni és lefegyverezni a szerb lázadókat és JNA erőket D. Miholjac járásban és a 1991.09.15-16. közt zajló „laktanyaharcokban” elfoglalni a JNA határőrizeti objektumait .A sikeresnek mondható „laktanyaharcok” követően a 107. brigád az OZ Osijek műveleti területen a Dráva folyó jobb partvonalán foglalt védvonalat.
A brigád 1991.07.07-én részt vesz a Tenja településnél lefolytatott akcióban a 3.zászlóalj, 1. zászlóalj erőivel, az OZ Osijek parancsnokság egyéb erőivel együtt.
1992.évben a 107. brigád egy részét felderítő, diverzáns és biztosítása feladatok végett bevetik a Dráva folyó bal ellenséges harci területén.
1992.év április hónapban, 3-án az OZ Osijek parancsnokság a 107.brigádot beveti a „Baranja” katonai akcióban a 136. brigáddal. A 107. brigád feladata volt „Torjanski trokut „ elfoglalása, a Nevesinje-Veliki „”Bent” vonal biztosítása. Az akció sikertelensége során a brigádnak 15 halottja és 86 sebesültje volt. 1992. júliustól december 15-ig a 107. brigádban folyamatos feltöltés és strukturális változás zajlik le.
1992. szeptember hónap végén a 107. brigád részt vesz az OG Kelet –Poszavina operatív csoportban a 132. brigád Nasice két századával.
1993. és 1994. évben a 107. brigád honvéd ezreddé (domobrantsvo pukovina )alakul át, így zászlóaljai is honvéd zászlóalj elnevezéssel illették. Műveleti területe D. Miholjac és Valpovo járásra terjedt ki. 1994. augusztusban a 107. dom.pukovina erőn belül létrejütt a tüzér-rakétás divízió (trd).
 
A 107. brigád 3. zászlóalja –Donji Miholjac.
D.Miholjac-ban megalakult az első katonai alakulat a 3.gyalogos zászlóalj, mely három századból állt, valamint a diverzáns szakasz, mely a „Crne Vrane” (Fekete Holló) elnevezést kapta. A zászlóalj csatlakozik a 107. brigádhoz, mint annak 3. számú zászlóalja. A 3. zászlóalj minden századához tartozott három szakasz, a harmadik századhoz négy szakasz.
A zászlóaljhoz tartozott további hátországi szakasz is .
A 3.zászlóalj részt vesz az 1991.07.07-i Tenja településnél végrehajtott OZ Osijek parancsnokság koordinálta akcióban.
Az első komolyabb fegyveres összecsapásokra a horvát fegyveres alakulatok és szerb erők közt D.Miholjac járásban 1991.09.15-16-án került sor. Ekkor a horvát erők 107. brigád 3. zászlóalj meglévő három százada, a „Crne Vrane” szakasz, aknavetős üteg, légvédelmi (PZO) szakasz 3X20mm-es lövegekkel, felderítő-diverzáns szakasz, „Valpovo” zászlóalj egy szakasza, rendőrség D. Miholjac erői végrehajtják a „Vrbac” akciót. Az akció során a fenti horvát erők elfoglalták a JNA határőrizeti egységeinek Podravska Moslavina, Viljevo, Donji Miholjac –i objektumait. A JNA Donji Miholjac járásban Podravska Moslavina, Viljevo, Donji Miholjac határőrizeti objektumaiban állomásozott.
A P. Moslavina objektumot harc nélkül foglalták el a horvát erők Josip Mitrovic parancsnok irányításával.
A Viljevo objektumot megerősítette a 40 fős JNA katonai egység, így itt fegyveres összecsapásra került sor. A horvát erőket a 1407. brigád parancsnoka, Miroslav Stargl vezette. Az objektumot elfoglaló horvátok megszerezték a JNA egység fegyverzetét, többek közt „OSA” páncéltörő rakétákat is. Ezen zsákmányt a horvátok felhasználhatták a D. Miholjac-i JNA határőrizeti objektum elfoglalásakor.
A D. Miholjac-i JNA határőrizeti objektum elleni akciót a horvát erők (két század a Miholjac-i zászlóaljból , „Crne Vrane” szakasz, rendőri erő D. Miholjac) sikeresen végrehajtották, tűzharc közepette. A horvátokat a JNA légiereje három harci géppel támadta, miközben ostromolták a határőrizeti objektumot. Ennek ellenére a horvátok 70 JNA katonát ejtettek foglyul és jelentős haditechnikai fegyverzetet zsákmányoltak.
 
1991.09.19-21. a JNA Nasice városban lévő laktanyájában lévő JNA gépesített zászlóalja és partizán brigád megadja magát az objektumot blokád alá vevő horvát erőknek. A horvát rendőri erők és ZNG erők elfoglalták a Nasice-i JNA laktanyát , ahol jelentős fegyverzet birtokába jutnak.A műveletben a 107. brigád Nasice, Valpovo, Orahovica, Dakovica és D.Miholjac (Crne vrane szakasz) zászlóaljai vettek részt fő erőként. Az akcióban részt vevő 3/107.brigád (3.zászlóalj a 107. brigádból) megkapott egy páncélozott szállító harci járművet (transzportert) teljes fegyverzettel és munícióval, valamint harci gázt. 
 
1991.október elején a zászlóalj páncéltörős (PO) szakaszát a Papuk hegység keleti lábánál lévő Mikleus város körzetéhez tartozó Kraskovac-nál vettek be , az ott lévő szerb támaszpont megsemmisítésére. Október végén a 107. brigád 3. zászlóalját, a brigád megerősítve aknavetős 120mm-es és páncélos elleni csoportjával az Osijek Operatív Zóna parancsnoksága alatt a Vinkovci környéki harci feladatok végrehajtásába vonják be (Vukovar-i kitörés támogatására) tartalékként.
A 3. zászlóalj fő feladatát képezte a Dráva jobb parti védvonalának ( Nard településtől a magyarországi államhatárig (Karasice csatorna és Dráva folyó közti terület) történő biztosítása. Logisztikai századot Crnkovaca településre helyezik.
 
1991. december 15-től a 3. zászlóalj 107. brigád egy századdal az OZ Osijek parancsnokság alatt részt vett a Paulin Dvor település környéki harcokban a 130. brigád egységével együtt.
 
1992.évben Sveti Durad- Gat körzetében csoportosul a 3. zászlóalj. A zászlóalj több esetben hajtott végre csónakon való átkelést a Dráva bal partszakaszára katonai feladatok végrehajtására, ahol 1992.február-március hónapban egy szakasszal (kiegészülve katonákkal a 1/197. és 2/107.brigádból) megfigyelő lesállást létesítettek S.Durat-Gat körzetéhez közeli Dráva bal parti szakaszán. A bal parti megfigyelő állás feladat volt a felderítés a bal parti zónában mozgó szerb erőkről.  
 
1992.év április hónapban, 3-án az OZ Osijek parancsnokság a 107.brigádot beveti a „Baranja” katonai akcióban. Ennek során a 3. zászlóalj műveleti területükön Gat településnél csoportosul. Feladatuk a Dráva bal parti szerb területen lévő Torjanci faluban állomásozó szerb erők megtámadása. 10.00 óra körüli időben a 136. brigád átkelt a Dráván, de 12.00 órakor újabb parancs értelmében visszavonásra kerültek. A támadó „Baranja”akciót „lefújta” április 3-án az OZ Osijek parancsnokság.
 
 
 
1993. és 1994. évben a 107. brigád honvéd ezreddé alakul át, így a 3.zászlóalj is honvéd zászlóalj elnevezéssel illették. A 3. honvéd zászlóaljt öt század, logisztikai század, felvilágosító és személyügyi szolgálat, felderítő diverzáns elhárító egység, elhárítási részleg alkotta .
 
„Crne Vrane” diverzáns szakasz.
A szakasz részt vett az 1991.09.15-16. közt zajló „laktanyaharcokban” mely során D. Miholjac környéki JNA határőrizeti objektumok elleni „ Vrbac” akcióban vettek részt. 1991. szeptember 19-én a „Crne Vrane” szakaszt a Nasice városban lévő JNA laktanya elfoglalásában részt vevő horvát erők megerősítésére vezényelték.
A szakasz 1992.április 3-i „Baranja „ akcióban.
 
Tüzérség 107. brigád
 
A 107. dandár Valpovo parancsnoksága intézkedett a brigádon belüli tüzérségi erő megalakításáról. 1191. június végén a dandár gyalogos, Doni Miholjac, Dakovo, Nasice, Valpovo-i zászlóaljai mellett Kucana területén alakult meg az első aknavetős szakasz (mbv) 120.mm-es vetőkkel. A parancsnok Zoran Zivkovic volt. A szakasz a 107. dandár Valpovo-i 1 . zászlóaljához sorolják, mint aknavetős szakaszt.
1991.év második félévének első hónapjában a dandárt „haubica” tüzérségi technikával látják el. 1991.november 12-től három 105.mm-es „haubica” löveggel megalakult az önálló tüzér szakasz . A szakasz támogatja a gyalogságot, többek közt az 1991.novemberi (29-30) Dráva folyón való felderítő-diverzáns átkelésnél. 1991.december közepére a 107. brigád tüzér szakasza kiegészül a meglévő lövegeken kívül további három 105.mm-es „haubica” löveggel. Ezzel a szakasz üteg szintű alakulattá fejlődhetett. 1992.01.01-re megalakult a 107. brigád vegyes tüzér divíziója”MAD” (mad), mely üteg parancsnokságból, két 105.mm-es „haubica” ütegből ( H-105 b), két 120mm-es aknavetős ütegből (mb-120 b), vegyes tüzér ütegből (mab), páncélos elhárító ütegből (pob) és logisztikai szakaszból (logv) állt össze. A MAD Valpovo és Miholjac területén állomásoztatják. Későbbiekben még egy üteg „haubica” 154.mm-es „Nora” löveggel ellátva csatlakozik a MAD-hoz. A MAD 1992. évre 14 db. aknavetővel 120.mm-es, 1.db.82.mm-es aknavetővel, 1.db. „lanser” 90.mm-es rakétával, 3.db. könnyű „lanser” 128.mm-es rakétával, 1. sb. „Zis” 76.mm-es agyuval, 6. db. „haubica” 105.mm-es löveggel, 8. db. „Maljutka” páncélosok elleni rakétával, 3.db. „haubica” 154. mm-es „Nora” löveggel rendelkezik. 1992.április 3-án a MAD részt vett a „Baranja” akcióban, a gyalogos Dráván átkelő erők tüzérségi támogatásában és légvédelmi feladatok ellátásában a JNA harci repülőgépei és helikopterei ellen. A JNA erők a horvát tüzérségi tűzállás felderítésére helikoptereket vetett be, melyek megadva a koordinátákat a baranyai területen lévő tüzérségi erőik részére. Ezzel a JNA tüzérsége (120.mm-es rakéta vetők) megkezdhette a támadást a horvát Karasica folyó menti tüzérségi lőállásokra. Ez a horvát tüzér üteg kivonását eredményezte, mely a támadó gyalogság megfelelő támogatását gyengítette.
 
1992.július végén a MAD szerkezeti fejlesztésen esik át. 1992.szeptemberbe a MAD egy részét az OG Posavina műveleti erők közt részt vette a boszniai pozsavinai hadműveletben. 
1995.évben a MAD 107.brigád részt vett a „Bljesak” és „Oluja” hadműveletben. Időközben megalakult a MAD egységből a rakétás-tüzér divízió „TRD”(trd). A TRD –t alkotta trd parancsnokság, felderítő-tűzvezető parancsnokság, két „haubica” 105.mm-es üteg, két 120.mm-es aknavetős üteg, 120.mm-es „VBR” nagy-hatótávolságú rakétás üteg, logisztikai szakasz.  
 
 
 Operatív Csoport Vinkovci (Vukovar-Vinkovci-Zupanja):
 
 
HOS 6. egység (zászlóalj)Marijan Baotić''
Vinkovci
 
1991. június 27-én megalakult Vinkovci városban a Horvát Felszabadító Erők „hrvatska Obrambene Snage” (HOS) 6. zászlóalja/egysége.
1991.júniusában a horvát HSP radikális jobboldali párt tagjaiból létrejön az első csoportja a 6.HOS-nak. Ezen csoportot Szlovéniában kiképzik, majd Vinkovci-tól délnyugatra lévő Otok településnél további áprilisi tizenöt napos kiképzésen vesznek részt.A kiképzést Ivica Zupkovic parancsnok vezette, aki a Vinkovci parancsnokság tagja volt. Vinkovci városban az „Dom Omladine” helyezik el a HOS parancsnokságot és erőket. A kiképzett állományt hamar a frontra vezénylik. A növekvő önkéntesek révén a HOS létrehozta két századnyi egységét, , aminek egy részét a Ceric-Mala Bosna (Vinkovci külvárosa) vonalra vezényel, másik részét pedig Deletovci település védelmére. 
A HOS ötven fővel részt vesz a Vinkovci JNA laktanya blokádjában és elfoglalásában. Miután a JNA laktanyát a horvát erők 1991.09.24-től elfoglalták a HOS egységet október 1-től a Deletovci harctérre vezénylik, illetve október 2-án további erőket az egységből a Ceric harcmezőkre irányítanak. Mindkét helyen a falu védelmében súlyos harcokat vívtak, de a szerb túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Ceric és Deletovci is elesett.
1991.10.25-én elesett Antin és Tordinci település is, mindkettő védelmében részt vettek HOS erők. A két településről kivont 40 fős HOS alakulatot a továbbiakban a Vinkovci laktanya védelmére irányítják.
A HOS erők egy részét Deletovci harcvonalról Otok településre irányítják és a továbbiakban részt vesznek egy 45 fős különítménnyel Nijemci település védelmében. Nijemci településen az ott lévő HOS alakulatból létrejön a „Cikago” felderítő és diverzáns szakasz.
Nijemci település szerb kézre kerülésével a HOS védelmi alakulatot kivonják vissza Otok településre, valamint más részét Komletinci településre.
A HOS egység alakulatai Otok, Komletinci, Mala Bosna, Nustar, Jarmina, Vrbanja részen vettek részt a harcokban, valamint Vukovar védelmében Bogdanovci településen és Vukovar városban.
 
A 6. HOS –Vinkovci egység összes szakasza maximálisan ellátta harci feladatait, képzetségük révén kiválóan teljesítettek, páncélosok elleni harci jártasság elsajátításával a szerb harckocsik és páncélozott harci járművek ellen eredményesen alkalmazták tankvadász különítményeiket.
Kunjevac településnél lévő kiképzőbázison a MUP, HV erők a HOS egységgel együtt vehettek részt a kiképzéseken. A HOS más külföldi katonai erői megjárt veteránok (Idegen Légió) révén a kiképzés magas szintű volt és speciális.
A HOS létrehozta egészségügyis , logisztikai, műszaki ,ellátó, rádiós és biztosító-őr rajait .
Az őr-biztosító alakulat látta el a HOS parancsnokság Vinkovci Jurja Dalmatinac utcai bázisának védelmét, a Dom Omladine épület védelmét és még két magánház védelmét ahol a HOS szanitét, logisztikai, ellátó, adminisztrációs központjai voltak.
1991. november hónapban a 6.HOS már négy század alkotta, mely erők Vrbanja, Komletinci, Otok, Vinkovci laktanya, Mala Bosna, Nustar, Jarmina és Vinkovci parancsnokság (ZM) voltak kihelyezve.
A 6.HOS egység a harci feladatit a 109. brigád, 131. brigád és 105. brigád koordinálásával hajtotta végre.
A 109.brigád műveleti egységben 1992.01.14-től létrejött egy önálló zászlóalj, melynek élére Ivica Zupkovic HOS parancsnokot nevezik ki. Az különítmény a 109.dandár alá került, mint 6. zászlóalj.
 
Vukovar eleste után a HOS különítmények és más erők parancsnokai megbeszéléseket folytattak felderítő és diverzáns szakaszok, harcoló csoportok (rohamcsoportok) felállításáról és bevetéséről.
1991.11.23-27. közt a HOS szanitét szolgálata részt vesz a Vukovar irányából sikeresen kitört menekültek ellátásában.
 A HOS sikeresen vette be felderítő-diverzáns egységeit harci feladatokban.
Ilyen felderítő-diverzáns egység volt a „Hijena” szakasz (IDV) és a felderítő raj „Kojot”.
I.D.V. csoport „Hijena”vezetője Josic Julian volt aki a francia idegen  légiót is megjárta . Szaktudása és kiváló parancsnoki képességei révén különleges képzett szakaszával több sikeres akciót hajtottak végre. Nevükhöz kapcsolódik a „Vagon” művelet. Ennek során a Vinkovci-Mala Bosna irányából a vasúti pályán több mint 9 tonnányi robbanó anyaggal felszerelt tehervagon csoportot indítottak útba a helyi vasutas szakasz közreműködésével Mirkovci település irányába. A robbanó anyaggal megrakott szerelvény a szerb erők által ellenőrzött Mirkovci vasút állomáson robban fel, akkora erővel ,hogy a Novi Sad-i szerb TV „az usztasáknak atombombájuk van” szalagcímmel tudósítottak a robbanásról.
A „Hijena „ csoport sikeresen részt vett a baranyai műveletekben „ Kopacki rit” területén végrehajtott diverzáns és felderítő feladatok végrehajtásában. Sikeres felderítést végzetek a parancsnok révén magyarországi átutazással a Baranya és Vajdaság közti Batina-i Duna híd felderítésében, annak esetleges megsemmisítése érdekében.
 
További sikeres felderítő és diverzáns szakasz működött a 6.HOS keretén belül a 131. brigád-Zupanja műveleti területén IDV –Vrbanja néven, Dure Cosic és Mate Pavic parancsnokok irányításával. Bosnjak, Zupanja, Vrbanja, Gunja hadműveleti területein hajtottak végre felderítő és diverzáns feladatokat. A szakaszt kezdetben 45 fő alkotta, majd csatlakozott további 60 fő, akik Vukovar-ból érkeztek, a szakasz század szintre reformálódott. Az IDV –Vrbanja egység Horvátország mellett Szerbi a és Bosznia területén is végrehajtott felderítő-diverzáns feladatokat a 131. brigád parancsnokságának irányításával.
 
A 105.brigád-Bjelovar dandár Kelet-Szlavónia Otok-Komletinci harcvonalra vezényelt teljes dandárjának koordinációja alatt hajtott végre felderítő és diverzáns feladatokat a 6.HOS 60 fős „Cikago” IDV szakasz.
 
A 6.HOS egységből a 38-an vesztették életüket a harcvonalban és 100-an megsebesültek.
A HOS-t 1991.november hónaptól 1992. elejéig a kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV) . A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba ,ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak
 
Kapcsolódó link:

 
 
 
109.br-Vinkovci-
 
1991.05.28-án alakult meg a 10.brigád ZNG „R” tartalék dandár tekintettel az 1991.05.02-i Borovo Selo-ban történt incidensre. A 10.brigád 1. és 2 .zászlóljai Vinkovci, Ivankovo,Vođinci,Mikanovci településeken, a 3. zászlóalj Zupanja járásban alakultak meg. A 4.zászlóalj létrehozását Vukovar járásban kívánták végrehajtani, de a 4.zászlóalj létrejöttében a Vukovar-i harci események beleszóltak és az egység a város védelme miatt nem csatlakozott a Vinkovci erőkbe. Viszont egy külön század jött létre, mint független (samostalna satnija-SS) egység Vinkovci városban.
 
 
A brigád alapját képezte a területvédelmi erők (Bosut-TO), Nemzeti Ellenállás (NZ) Vinkovci erők és a tartalékos rendőri erők Vinkovci bevonása a dandárba. A dandár parancsnoka a korábbi TO Bosut (és később megalakuló 3.brigád) vezetője, Ivan Petrinovic lett.1991.május 30-án a dandár strukturális felállása befejeződött. A brigád 1800 fős dandárja a kezdeti időszakban 40%-ban volt ellátva fegyverekkel. A dandárból az önálló század (ss) volt teljes mértékben felfegyverezve. Júliusban támogatást kapott az egység több mint ezer fegyvert vettek birtokba, köztük géppuskáka, RPG vállról indítható karétavetőket, és „Strela 2M(SA-7) légvédelmi rakétákat.
A brigád három zászlóalj alkotta :1.zászlóalj-Vinkovci
2.zászlóalj-Vinkovci
3.zászlóalj-Zupanja
valamint egy független század:
 
Önálló (független) Század -Vinkovci
 
1991.június 5-től a dandár élére Josip Matic parancsnok került. Vezetésével június 28-tól a 10.brigád új elnevezést kapott a védelmi minisztériu parancsa alapján 109.brigádként funkcionált tovább. A brigád feltöltése végett sorozást rendeltek el egész Kelet-Szlavóni területére kiterjesztve. Sajnos csak az 1.zászlóalj feltöltése volt sikeres a vegyes csoportokból (mz) jelentkező önkéntesekből, a többi zászlóalj esetében nem volt elegendő a jelentkezők száma.Ezért a brigádot a 3.brigád 2. zászlóalja erősítette meg a Vukovar és Vinkovci védvonal fenntartásában október és novemberben.
A brigád védelmi szektorába tartozott 70 km hosszan tartó frontvonal Lipovac-tól Durguntovic erdőig.
1991.októberében a dandárt megreformálták és a 3.zászlóaljból valamint a 2.zászlóalj egy kisebb részéből 1991.október 25-én megalakították a Zupanja város 131. számú brigádját. A 131.brigád átvette a frontvonal ellenőrzését Komletinci-Lipovac-Spacava-Drenovci-Gunja vonalon.
A 109.brigádon belül a 3.zászlóalj, mint új egység ismételt feltöltésre került a Vinkovci város önkénteseiből. A 4.zászlóalj a dandáron belül szintén megalakult, a vegyvédelmi-biológiai-atom támadás elleni (ABKO) és műszaki szakaszokkal együtt. A brigádot mát több mint 4000 katona alkotta
A dandár struktúrája 1991.decembertől az alábbi képen alakult:
 
Brigád parancsnokság-Vinkovci
 
                
                     1.zászlóalj_Vinkovci/Parancsnok: Zlatko Ketovic          
-brigád parancsnokság:
                                    -rádió-kommunikációs csoport
-védelmi csoport
                       
                      - műszaki szakasz        
                      - támogató szakasz /parancsnkok: Zeljko Derek
                                                           -120mm aknavetős csoport
                                                           - 82.mm aknavetős csoport
                        -vegyes szakasz/parancsnok: Ilija Milicevic     
                                                             -rakétás csapat
                                                             -géppuskás csapat
         - ellátó szakasz/parancsnok:Ante Petricevic
-technikai csapat
-egészségügyi csapat
-irányító csapat
-felderítő csapat
 
-1.század /parancsnok: Ilija Milicevic /Mirko Prpic     
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            támogató szakasz
-2.század/ parancsnok: Dragutin Levanic ,Vinko Penava    
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            támogató védelmi osztag
-3.század/ parancsnok: Josip Stepic,Petar Pazin
           század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            4.szakasz
-4.század/parancsnok: Zvonko Sedlar
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            hátrasiklásos löveg csoport
 
   2.zászlóalj-Vinkovci/Parancsnok: Ivan Grcic
 
 -zászlóalj parancsnokság:
                                    -rádió-kommunikációs csoport
-feldetíő csapat
                                                           - támogató szakasz
                                               -ellátó szakasz
                                               -„Howitzer”tarack tüzér csoport
 
 -1.század /parancsnok:Marijan Grgic 
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            4.szakasz
            támogató szakasz
-2.század/ parancsnok: Stjepan Topalovic     
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            műszaki szakasz
-3.század/ parancsnok: Mato Mutavcic
           század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            - konyhás csapat
             -támogató csoport
-4.század/parancsnok: Ivan Popic
            század parancsnokság
            1.szakasz
            2.szakasz
            3.szakasz
            támogató csoport
      
         
 3 .zászlóalj-Vinkovci/Parancsnok: Josip Sencic
 
 -zászlóalj parancsnokság:
                                    -tartalék „Spieder ,Pauk” szakasz
-logisztikai szakasz
                                                           - szerelő-javító részleg
                                               -egészségügyi részleg
                                              
 
 -1.század /parancsnok: Ante Elez       
           
-2.század/ parancsnok: Ivan Nagulov
           
-3.század/ parancsnok: Zeljko Mikic
         
-4.század/parancsnok Ante Tustonjic
 
-5.század /parancsnok: Janko Fa        
           
-6.század/ parancsnok: Zeljko Kloss
           
-7.század/ parancsnok: : Josip Salopek - "Kekec"
 
       4 .zászlóalj-Vinkovci/Parancsnok: Antun Mirkovic
       5 .zászlóalj-Vinkovci/Parancsnok: Boris Valjin
      6 .zászlóalj-Vinkovci/Parancsnok: Ivica Zupkovic
 
     
vegyes tüzér zászlóalj (mab)/parancsnok: Sandor Kratofil
 
                        -zászlóalj parancsnokság:
felderítő csapat
-ZIS 76mm-es üteg/parancsnok: Mile Paulic
szakasz parancsnokság
1.szakasz
2.szakasz
-önjáró 90mm-es M-36 üteg/parancsnok:Drago Plasc
üteg parancsnokság
1.szakasz
2.szakasz
-105. mm-es M2A1 üteg
-üteg 120mm aknavetős
-üteg „Howitzer 152mm”/parancsnok: Stjepan Bozic
"Nora"
-üteg 100mm T-12
-rakétás üteg
rakétás szakasz
     (9M14P1 Maljutka, BOV M-83)
kézi-vállról indítható rakétás szakasz
      (Osa, RPG, Zolja)
 
 
páncélos gépesített zászlóalj/parancsnok:Josip Matjas
 
-zászlóalj parancsnokság
-1.tankos (harckocsizó) század/parancsnok:Antun Filipov
század parancsnokság
1.tank szakasz
2.tank szakasz (T-55)
-2.tankos (harckocsizó) század/parancsnok: Pavao Lucic
század parancsnokság (M-84)
1.tank szakasz
2.tank szakasz
-2.gépesített század/parancsnok: Darko Obradovic
század parancsnokság
1.gépesített szakasz (BVP M-80A)
2.gépesített szakasz (BVP M-80A)
 
 
légvédelemi zászlóalj/parancsnok: Radovan Stojanovic
 
-zászlóalj parancsnokság
ellátó szakasz
védelmi szakasz
-1.üteg/parancsnok: Zdravko Majnovic
üteg parancsnokság
1.szakasz
2.szakasz
-2.üteg/parancsnok:Anton Pandurovic
-3.üteg/parancsnok: Zoran Rajkovic
1.szakasz
ZMIJ szakasz-légifelderítés (radar,lokátor)
 
 
független –önálló század -Vinkovci
műszaki század
szabotázs szakasz (diverzáns)
anti-szabotázs szakasz (diverzán ellenes-pd)
felderítő szakasz
rádiológiai-biológiai-kémiai támadás elleni szakasz
 
 

-   FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Kelet -Szlavónia


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.