Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - KELET-SZLAVÓNIA (2.RÉSZ)

 

 

 

 JNA offenzíva Kelet-Szlavóniában

 

A JNA Horvátország ellenőrzés alá vonása érdekében megkezdte a „Klackalica” (mérleghinta) kóddal ellátott titkos offenzívájának végrehajtását. Ehhez a JNA végrehajtotta átcsoportosítását, mely során Horvátország határaihoz három gépesített hadtestet ( 1.VO 5.hadtest-Banja Luka, 1.VO 17.hadtest-Tuzla, 1.VO 12.hadtest –Sid  irányítottak. Ezt követte az erők harckészültségi állapotba való feltöltése mozgósítás révén. A feltöltés 1991.májusig zökkenőmentesen zajlott le, de májusban a muzulmán nemzetiségű Tuzla-iak megtagadták a besorozást. Ezt követte a már meglévő egységekből történő dezertálás megindulása. A JNA végrehajtja a horvát és muzulmán nemzetiségű tisztek leváltását, helyüket szerb vagy montenegrói tisztek veszik át.

A gépesített erők feladata volt a legmélyebb szinten behatolni Horvátországba.

A Sid-i hadtest kelet felől intézett támadást Vukovar és Vinkovci irányába, valamint behatolva a Drávaszögbe Osijek ellen.

A Tuzla-i hadtest a Bosna folyón való átkelést követően feladatul kapta Zupanja megtámadását.

A Banja Luka-i hadtest átkelt a Száva folyón Stara Gradiska-nál és elfoglalta Okucani járást. További feladatot jelentett Pakrac és Virovitica elfoglalása.

Az 1.VO körzetében állomásozó 5.hadtesti ezredek feladata volt (Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek, Dakovo, Beli Manastir) zónában, valamint az 5.VO körzetében állomásozó ezredek feladata volt ( Virovitica) biztosítani állomáshelyeiket és felvenni a harcot a helyi horvát katonai és rendőri erőkkel.

A Banja Luka-i hadtest további feladatát képezte a Pakrac-Virovitica vonal ellenőrzés alá vétele után az erőik átcsoportosítása Bánság területére. Bánság ellenőrzés alá vonásához két főbb irányt határoztak meg, A hadtest erői északi irányból kezdték meg Bánság elfoglalását, a Knin-i központú szerb autonóm erők részéről a „Marticev” milíciák pedig dél felől (Knin és Kordun szektor).

Az egész katonai művelet végrehajtására 3 napot jelölt ki a JNA vezérkari stábja.

 

1991. őszén a laktanyaharcokat követően a JNA és szerb lázadó erők két fázisban megkezdték Szlavónia, Szerémség és Baranya elfoglalására irányuló offenzívájukat. Első fázisban a JNA erők elfoglalták Baranya háromszöget (Duna-Dráva köz) majd Nyugat-Szerémséget. Ezt követően nekiindultak Kelet-Szlavóniának,  Vukovar bekebelezését követően a horvát erők megtorpanásra kényszeríttették a szerb erőket Tenja-Markusica-Mirkovci vonalon. A JNA további területszerző műveletei (Osijek,Vinkovci,Zupanja elfoglalása) Kelet-Szlavóniában megtorpantak. „Sutjeska-2”végrehajtása során a fő erők támadási iránya a Dráva és Száva folyók közti zóna, a segéd irány pedig az 1. VO-Beograd 5. hadtest-Banja Luka erőivel végrehajtva Okucani-Pakrac-Virovitica és Okucani-Kutina . A szárazföldi műveleti erőket támogatták a légierő a tüzérség és területvédelmi (TO) erők.

A művelet első fázisát két-három naposra tervezték . Első lépésben megszűntetni a Vinkovci laktanyát blokád alá vevő horvát erők műveleteit, és létrehozni, elérni és biztosítani a Nasice-Slavonski Brod vonalat keleti irányból.

 

Mindeközben a JNA területszerző offenzíváját megindította Nyugat-Szlavóniában , az Okucani-Virovitica irányvonalon. A Osijek-parancsnokság alá tartozó nyugat-szlavóniai erők koordinálva a Bjelovar-parancsnokság és Zagreb-parancsnokság (Operatív Csoport Poszavina "keleti csoport Nova Gradiska, Operatív Csoport Papuk ) erőivel megállították a szerb nyugat-szlavóniai területszerzést, sőt 1992.év elejére jelentős területeket vontak ellenőrzés alá az "Orkan" és "Papuk" hadműveletek során.

 

1991.áprilisban a JNA 1. VO-Beograd erői közül a 36.mbr-Subotica-gépesített brigád 1.mb-zászlóalját,a 453.mbr-S.Mitrovica-gépesített brigád 1.mb-zászlóalját Kelet-Szlavónia műveletekbe bevonják. A JNA Subotica (Szabadka) városban állomásozó 36. gépesített brigádját (mbr) összevonta 1991. áprilisában  Baranyában, majd ezen brigádot júniusban Beli Manastir városba helyezi a Kelet-Szlavónia területén folytatandó offenzíva baranyai területének, és onnan történő műveletének  biztosítására.

 

Május 2-án a kelet-szlavónai Borovo Selo településen fegyveres konfliktusra kerül sor a helyi szerb fegyveres csoportok és a helyi horvát rendőrség és támogatásukra küldött speciális rendőri erők közt. Az incidenst a horvátok terrorista akciónak minősítették a szerbek részéről. A JNA a helyzet kezelésére ide is „békéltető erőt” irányított az Osijek-i 12. gépesített brigádból.

Júniusban az 51.mbr-Pancevo- gépesített brigádot, kivéve 1.okb-páncélos zászlóalját , a kelet-szlavónai műveletekbe vonja be (Apatin-Crvenka-Odzaci vonalon).

 

1991. júliusában a JNA 1. Katonai Körzet (VO) páncélos , gépesített erőit a horvát-szerb határra koncentrálta .

 

Helyi erőként a  JNA a 12. gépesített brigádját (mbr) állomásoztatta   Osijek (Eszék) városban lévő „Bijeli”,„Crveno”,”Drava” objektumaiban. Július 27-én a JNA a 12.mbr-gépesített brigádjának erőit kivonja Osijek-i objektumaiból Tenja irányába, valamint Vinkovci városból is a térség szerbek lakta „biztonságos” zónájába.

 

1991.július 7-8. a JNA 1.katonai körzet (VO) -Beograd az 1.gyalogos gépesített divízióból (pgmd) az 1.gyalogos gárdista gépesített brigádját-Beograd (pgmbr), a 12.hadtest-Novi Sad erőiből az 51.gépesített brigádját-Pancevo, és a 17.hadtest-Tuzla erőiből a 12. gyalogos gépesített brigád-Osijek egy részét összevonta Szlavónia elfoglalására. A cél a Virovitica-Pakrac-Kutina vonal páncélos és gépesített erőkkel történő elfoglalása. Baranya elfoglalására létrehozták a „Baranya Operatív Csoportot (OG) „ , Kelet-Szlavónia és Nyugat-Szeremség ellenőrzés alá vonására pedig az OG-3 csoportot. A JNA célja volt első lépésben Vukovar város elfoglalás, mely részét képzte az Osijek-Vukovar-Vinkovci vonal létrehozásában végrehajtott műveleteknek.

 

 1991. augusztus elsején a JNA Kelet-Szlavóniába vezényelte 51.mbr-Pancevo- gépesített brigádját, valamint a 453.mbr-S.Mitrovica-gépesített brigádjának 1. mb-gépesített zászlóalját pedig Vukovar városba, ugyanakkor a 36.mbr-gépesített brigád 2. gépesített zászlóalját pedig Vinkovci városba. 

A kelet-szlavóniai műveletben kezdetben tartalékot képezett S.Mitrovica városban az 1. gmbr-gépesített gárdista brigád. Augusztus végén a brigád 2.mb- gépesített zászlóalját Borovo Selo, az 1.okb-páncélos zászlóalját pedig Vukovar-ba irányítják az ott lévő helyi JNA erők (12.mbr) objektumainak horvát blokádja ellen.

 

 

1991.szeptember 19-én a JNA az 1.VO 37.hadtest-Uzice erőiből 252.páncélos brigád (okbr)-Kraljevo (3.zászlóalj nélkül), az 1. pgmd erőiből a 2.pgmbr-Valjevo erői pozíciót foglaltak el Kelet-Szlavóniában. Szeptember 21-én már a 252.okbr Tovarnik területén harci feladatokat hajtott végre, később október 13-án pedig visszaverte a Vukovar körüli szerb gyűrűt áttörni akaró horvát erők Nustar felőli támadását.

Szeptember 18-án a JNA kelet-szlavóniai műveletekbe bevonta az 1.VO 1.pgmd erőiből a 3.pgmbr-Pozarevac erőit, mely erők 20-án részt vettek a Tovarnik körüli harcokban. Az 1.pgmbr erőit pedig a Vinkovci környéki harcokba irányították. Tovarnik és Sid környéki harcokban a szerb erők un. „baráti tűzben” harci repülőgépeikkel saját egységeikre lőttek rá, mely jelentős mértékben rontotta a harci morált a besorozott katonai állomány körében.

 

Horvátország keleti része ellen a JNA 1991.szeptember 20-án megkezdte műveleteit az 1.VO irányítása alatt.

 

A hadműveletbe vont 1. gyalogos gárdista gépesített divízió, mint főerő feladat volt a Vinkovci-Dakovo –Slavonski Pozega vonalon való intenzív támadás, valamint Zagreb-Lipovac autópálya kontrolja, illetve Pakrac felé történő támadás és a Vinkovci JNA laktanyát blokád alá vevő horvát erők semlegesítése. Ezt követően a Dakovo-Slavonski Brod vonal biztosítása.

A divíziót támogatta a 1.VO 37.hadtest-Uzice erőiből a 252.páncélos brigád-kivéve egy harckocsizó zászlóalj (Kraljevo), az 1.VO 24.hadtest-Kragujevac 80.gépesített brigád (Kragujevac), 1.VO központi erők 152.vegyes tüzér brigád (Cuprija), 1.VO 24.hadtest-Kragujevac 305.műszaki brigád ( Obrenovac) zászlóalja, 1.VO 37.hadtest-Uzice 402.hídépítő zászlóalj (Sabac) csoportja, 57. „partizán” brigád TO, TO Srbija (Cacak osztag). Logisztikai támogatást a 373. hátországi bázis (Beograd), a 1.VO 24.hadtest-Kragujevac 524.hátországi bázis (Beograd) adta 2200 fővel. A műveletben a divízió részéről 27 000 fő vett részt.

 

1.gyalogos gárdista gépesített divízió (1.pgmd) Sid-Vinkovci vonalon vonultatta fel erői, cél átkelni a Bosut folyón és elfoglalni Vinkovci várost. A 80.gépesített brigád Kelet-Szerémségben vonta össze erőit az 1.pgmd támogatására. Az 1.pgmd 2.gyalogos gárdista gépesített brigádja Tovarnik-tól Ilaca-ig vonult fel. Az 1.gyalogos gárdista gépesített brigádot támogatta a 1.VO- 37.hadtest-Uzice 252.páncélos brigádja (Kraljevo) és a TO „Sabac”, TO Srbija erői.

1991.október 1-én a divízió elfoglalta Marinci település, aztán 2-án Deletovac, Ceric településeket.

 

1991.szeptember 29-én a JNA 3.VO-Skopje 21.hadtest-Nis erőiből a 211.okbr-Nis erőket bevonták a kelet-szlavóniai műveletekbe. 

 

A JNA a kelet-szlavóniai műveletek Vukovar elfoglalására irányuló offenzíva végrehajtására három operatív csoportot alakított ki. Egyik volt a „Déli Csoport (OG JUG) a másik pedig az északi (OG-SJEVER) , a harmadikat a gyalogos gépesített gárdista divízióba (pgmd) összevont 1.,2.,3., gyalogos gépesített brigád (pgmbr) erői alkották. Ez utóbbi csoport az OG Jug csoportot támogatta és Vukovar várostól délre eső műveleti területen vonták össze a harcokba.

 

LINK: Vukovari harcok: http://www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/vukovar91--horvat-hadmuvelet--.html

  

Az OG Jug  erők alá tartoztak 1.pgmd erői valamint a 37.hadtest-Uzice erőiből a 252.páncélos brigád (okbr)-Kraljevo és a 12.hadtest-Novi Sad erőiből a 453.gépesített brigád (mbr)-Sremska Mitrovica. A 453.mbr erői Vinkovci környéki harci feladatokra irányították.

 

Az OG Sjever erők alá tartoztak 17.hadtest-Tuzla erőiből a 12.mbr.-Osijek, 12.hadtest-Novi Sad erőiből a 36.mbr-Subotica.,51.mbr-Pancevo erői valamint további egységek az 1.VO 24.hadtest-Kragujevac erőiből a 80.mtbr-Kragujevac, 37.hadtest-Uzice erőiből 169.mtbr.-Loznica , és a 544.mtbr-Sabac, valamint a 19.pbr.-Uzicka Pozega, és önkéntes erők valamint helyi területvédelmi TO erők. A Vukovar környéki harcok két hónapig tartottak. Legnagyobb veszteségként könyvelhették el a JNA páncélos erői a helyi horvát egységek kézi páncéltörőkkel felszerelt különítményének szeptember 16-18. közt végrehajtott akciójában megsemmisült kilenc páncélos járművet Borovo Naselje (Trpinska utca) területén.

Bár az OG-3 JNA erők megszállták nyugat és kelet-szerémségi területeket, és elfoglalták Vukovar várost, mégsem érték el végső céljukat a Nasice-Slavonski Brod vonalat elérni, mivel a horvát erők feltartóztatják az offenzívát Osijek-Vinkovci-Otok-Drenovci vonalon.

 

Horvátország északi része ellen az 1.VO 12.hadtest –Novi Sad és TO „Vojvodina” erői vonultak fel Az 1. VO-Beograd 12. hadtest-Novi Sad  támadása irányát képezte az Osijek-Nasice-Virovitica vonalon való intenzív támadás, a Donji Mihojlac-Nasice vonal elérése, felkészülés Bjelovar elleni támadásra.

A 12.hadtest a műveletbe bevonta 36.gépesített brigádját (Subotica), 18. gyalogos gépesített brigádját (Novi Sad), támogató erőt képezett a 211.páncélos brigád (Nis), 12.gyalogos gépesített brigád –kivéve gépesített zászlóalj (Osijek), 51. gépesített brigád –kivéve páncélos zászlóalj (Pancevo). További támogatást adott a létrehozott TO Vojvodina, mely négy „partizán” brigád alkotta ( 1.Novi Sad, Sajkasa, Centralnobacanska, Panonska) és egy TO osztag (TO-Odr.). A 12.hadtest több mint 30 000 fővel készült fel a támadásra, logisztikai háttérként 2690 katonával megtámogatva a 793.-Novi Sad hátországi bázis erőiből.

A hadtestet erősített a 1.VO 37.hadtest-Uzice erőiből a 169.gépesített brigád-Lozinka és 544. gépesített brigádja-Sabac .

A 12.hadtest  453.gépesített brigád mélységi feladata Vukovar blokádja volt, és elfoglalása volt, az Uzice-i erőkkel.

Az északi részen támadó JNA erők kezdeti sikerként elkönyvelhették Baranya megszállását, de a horvát erők a Dráva folyó mentén megállították a szerb erőket.

A 12.hadtest erőit miután bevonták a Vukovar-i hadműveletbe, a mélységi feladatok ellátása során szeptember 30-án elfoglalták a magyarok lakta Kórógy (Korod) települést. Még ezen a napon ellenőrzés alá vonták Apatin települést.

 

LINK:JNA offenzívája

 www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-fuggetlensegi-haboruja-1991-1996---5.resz-jna-offenziva.html

 

 

 

 

KELET-SZLAVÓNIA

 

HORVÁT VÉDELME

 

 

1.Operatív Zóna Osijek

 

 

 

HORVÁTORSZÁG

                     NAGY FELBONTÁSBAN A KÉPGALÉRIÁBAN LÁTHATÓ

 

 

 

1.Operatív Zóna (OZ) parancsnokság –Osijek

1991.10.15-től

 A zóna főparancsnoka: Duro Decak

 

1991. tavaszán és nyarán a horvát rendőrség (MUP), és horvát katonai önkéntes erők ,Nemzeti Gárda (ZNG) fegyverkezett fel és szállt szembe a szerb megszálló JNA professzionális katonai erővel. 1991.04.29-én megalakul a 3.”A” brigád ZNG egysége Vinkovciban . 1991.06.28-tól sorra alakulnak meg a helyi önkéntes katonai egységek:

 

106. brigád ZNG “R”-tartalékos- (Osijek)

107. brigád ZNG “R” (Valpovo)

108. brigád ZNG “R” (Slavonski Brod)

109. brigád ZNG “R” (Vinkovci)

 

1991. év nyarának kezdetén és nyarán megalakult horvát rendőri erők (MUP) főleg tartalék egységeiből létrejött az első Nemzeti Gárdista (ZNG) katonai erő. Osijek-ZNG  parancsnokságát 1991.07.17-én hozták létre, melyhez csatlakozott a június 28-án már megalakult 3. ZNG brigád "Kuna"  Vinkovci erői. A ZNG –Osijek parancsnokság alá szervezték be:

 

106.brigád-Osijek,

107.brigád-Valpovo

            (Valpovo-i,Nasice-i,Donji Miholjac-i,Dakovo-i önálló zászlóalj)

108.brigád-Slavonski Brod

          ( Slavonski Brod-i, Pozega-i, Nova Gradiska-i önálló zászlóaljból)

109.brigád- Vinkovci

 

A ZNG-Osijek parancsnokság feladata volt Kelet-Szlavónia, Nyugat-Szerémség, Baranya „Drávaszög” (Baranja) és Poszavina (Posavina) védelme és az ott található JNA katonai objektumok ellenőrzés alá vonása, blokkolása, elfoglalása.

1991.07.17.megalakul a ZNG parancsnokság Osijek (Eszék). Fő feladata volt a parancsnokságnak Szlavóni és Baranya védelme , a védelmi erők irányítása.

A kelet-szlavóniai járásszékeken (ahogy más horvátországi járásokban) a horvát rendőri alakulatok mellett létrejöttek 1990.év végétől a járási tanács és krízis törzsek által koordinált, de a rendőri erőkkel közösen tevékenykedő területvédelmi, majd nemzeti ellenálló fegyveres csoportok. Ezen csoportok katonai ruházat nélkül, elavult vagy nem harcászathoz való kézifegyverekkel szerelték fel. Elsősorban az adott járások, járásszékek stratégiai pontjain állítottak fel ellenőrző –áteresztő pontokat, olykor vegyesen rendőr járőrrel. Továbbá őrző és biztosító feladatokat láttak el, főleg azon létesítményeknél, melyek valamely horvát vezetési, irányítása központ szerepét töltötték be.

Ezen nemzetvédelmi ellenálló csoportok a laktanyaharcokat követő felfegyverkezés során haditechnikai reformon eshettek át és már egyen ruházattal rendelkező képzett katonai formációt képviseltek, mint önálló zászlóaljak, később honvédő zászlóaljak. A folyamatos létszámnövekedés- az önkénteseknek köszönhetőleg – ezen önálló, honvédő zászlóaljaknál azt eredményezte, hogy strukturális fejlesztés végrehajtására került sor, és ezen erőkből feltölthették a dandár (brigád) szintű megalakuló erőket, mint a Nemzeti Gárda (Zbor Narodna Garda –ZNG) fegyveres testületét. 

 

A JNA saját erőit 1991-ben Szlavónia néhány városában lévő laktanyaiban állomásoztatta., a paramilitariáns szerb egységek szerb többségű településeken létrehozott támaszpontjaikról hajtották végre akcióikat, a JNA támogatásával.

A JNA katonai vezérkara arra törekedett ,hogy leválassza Kelet-Horvátországot ,Okučani-Virovitica vonalon:

 

-Virovitica—Daruvar-Pakrac vonal létrehozása

-Virovitica-Osijek útvonal elvágása Slatina irányába a Papuk hegység felől

-horvát helyőrségek semlegesítése 1.fázisban Pakrac, Daruvar, Virovitica, 2.fázisban Slatina, Nasice, 3.fázisban Pozega, Slavonski Brod

-Osijek bekerítés, Petrijevci magasságában északról benyomulás a Dráván át Baranyából, tüzérségi és légi támadás Valpovo , Belisce ellen, Tenja-Tenski Antonuvac felől támadás, Nemetin felől támadás

- Kelet-Szlavónia teljes megszállása, Zupanja-Vinkovci-Osijek kontrolja

 

A fegyverzeti, haditechnikai ellátmány megnövekedésével (eredményes hadizsákmány a laktanyaharcokból) és a folyamatos önkéntesek jelentkezése révén történő feltöltéssel 1991. szeptember –október további egységek alakulnak meg:

 

121.brigád (Nova Gradiška)1991.09.26-nyugat-szlavónai egység

bevonva a 3.OZ-Zagreb koordinálta Orkan-91 hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 3..OZ-Zagreb OG Posavina operatív csoportba

 

122. brigád (Đakovo)1991.09.26.

 

123. brigád (Požega) 1991.09.25.-nyugat-szlavóniai egység

bevonva a 2.OZ-Bjelovar Papuk hegység felszabadítására irányuló hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 2.OZ-Bjelovar OG Papuk operatív csoportba

 

127. brigád (Virovitica)1991.10.05.-nyugat-szlavóniai egység

bevonva a 2.OZ-Bjelovar Papuk hegység felszabadítására irányuló hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 2.OZ-Bjelovar OG Papuk operatív csoportba , későbbiekben a 2. OZ-Bjelovar operatív parancsnokság alá sorolták

 

131. brigád (Županja) 1991.10.25.

 

132. brigád (Našice)1991.10.23.-nyugat-szlavónai egység

bevonva a 2.OZ-Bjelovar Papuk hegység felszabadítására irányuló hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 2.OZ-Bjelovar OG Papuk operatív csoportba

 

136. brigád (Slatina)1991.10.28.-nyugat –szlavónai egység

bevonva a 2.OZ-Bjelovar Papuk hegység felszabadítására irányuló hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 2.OZ-Bjelovar OG Papuk operatív csoportba

 

124. brigád (Vukovar) 1991.09.26.(204. brigád ) /Ivankovo

 

130. brigád ( Osijek) 1991.10.23.

 

131. brigád ( Županja) 1991.10.23.

 

139. brigád ( Slavonski Brod) 1991.10.05.

bevonva a 3.OZ-Zagreb koordinálta Orkan-91 hadműveletébe 1991.ősz közepétől 1992.01.3-ig az 3..OZ-Zagreb OG Posavina operatív csoportba

 

160.brigád-(Osijek)

 

Valamint a légvédelmi (PZO) és tüzér divízió „1. OZ. Osijek” október végén. Ez idáig közel 40 000 katona szolgált a 12.brigádban , 6.divízióban

 

1991. szeptember és december közti időszakban Horvátország területén megkezdődtek a harcok a horvát önvédelmi és rendőri erők, valamint a  Jugoszláv állam hadserege JNA /Jugoslavenska Narodna Armija/ közt.  A JNA Horvátországban lévő laktanyáit és egyéb katonai objektumait blokád alá vették a horvátok. Céljuk volt elérni, hogy a JNA elhagyja bázisait, de a TO raktárak, létesítmények haditechnikai részét nem vihették el. Ebbe a JNA nem ment bele.Már a nyár elején és nyáron több területen lévő TO objektumokból bevonta a hadikészletet a JNA laktanyákba, őrizve azokat. A horvátok ezen TO haditechnikára azonban igényt tartottak és a blokád alá vont JNA bázisokról csak úgy engedte volna el a JNA erőket, ha a TO fegyverzetet nem szállítják magukkal. Kelet-Szlavóniában a horvát erők szeptember 15-től megkezdték a JNA objektumok blokádját .

 

1991.10.15. a horvát katonai vezérkar ( Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH), elég katonai egységet állított fel a nemzeti ellenállás során, ahhoz felvegye a harcot a JNA és szerb paramilitariáns helyi csoportokkal. Az Osijek ZNG Parancsnokság átalakul és „ 1. Operativna Zona Osijek” műveleti parancsnokság néven irányítja a ZNG erőből megalakult Horvát Hadsereg (HV),területén lévő erőit. OG Vinkovci - Vukovar – Županja, OG Istocna Posavina IZM Dakovo –Slavonski Brod harcmező.A hadműveleti parancsnokság székhelye Osijek városban volt ,mely 1991.október 15-től működött. 1991.10.15 és 1992.02.02. közti időben ,mint 1.Operatív Zóna Parancsnokság, majd 1992.02.03-tól a háború végéig, mint Zp. Műveleti Parancsnokság (Zapovjedništvo Zborno područje). Az OG Osijek és OG VVZ (Vinkovci-Vukovar-Zupanja) közti máűveleti határ képezte a Dombok erdő -Koritna település Selevrtak erdő vonal.

 

A ZNG Osijek parancsnokságot a horvát hadsereg struktúrájában bekövetkező reform révén 1991.10.15-én átnevezték 1. számú Operatív Zóna (1.OZ) –Osijek parancsnokságnak, melybe szeptemberben és októberben csatolták a  121.brigád-Nova Gradiska, 122.brigád-Dakovo, 123.brigád-Pozega, 127.brigád Virovitica (később 2.OZ Bjelovar alá tartozott) ,131. brigád Zupanja, 132.brigád Nasice, 136. brigád Slatina erőit, megerősítve tüzér és légvédelmi divízióval.Tulajdonképpen 1991.október végére az 1.OZ –Osijek parancsnokság alá tizenkét brigád és hat operatív csoport(OG) vagy divízió tartozott (OG Osijek, OG Vukovar, OG Vinkovci, OG Zupanja, OG Nova Gradiska, OG Istocna Posavina ) közel 40 000 katonával.

 

Az 1. OZ –Osijek műveleti zónája öt szlavóniai megyét foglalt magába: Viroviticko-podravska megye Podravska tájegységének egy részét, Pozesko-slavonska megye Pozega-i tájegységét, Brodsko- posavska, Osjecko-baranjska, Vukovarska-srijemska , 89 járást és 14 várost., (Beli Manastir, Osijek, Vukovar, Vinkovci, Zupanja, Slavonski Brod, Slavonska Pozega , Dakovo, Nasice, Orahovica, Podravska Slatina, Valpovo, Donji Miholjac járások).

 

Kelet-Szlavóniai harci zónába tartozott teljes egészében a szerémségi tájegységben Vukovarsko-srijemska megye. A megye magában foglalta a Szerémség tájegységet, horvátországi területre eső nyugati részét. Ezen megyében a horvát hadvezetés létrehozta Operatív Csoport Vukovar-Vinkovci-Zupanja műveleti erőt.

A horvát haderők 1. Operatív Zóna parancsnoksága műveleti területéhez tartoztak Kelet-Szlavóniával határos Nyugat-Szlavóniába áteső megyék egyes járásai, települései:

 

-Viroviticko-podravska megye területéről a megyének Virovitica-i tájrészét, valamint a Podravska-i tájrész egy részét a 2. OZ Bjelovar (szektor Virovitica: Virovitica, Durdevac, Koprivnica) koordinálta , de a Podravska-i tájrészből Orahovica, Slatina térségében az 1.OZ Osijek parancsnoksággal osztozott.

 

 - Pozesko-slavonska megye területéről a Pozega-i tájrészt az 1. OZ Osijek kontrolálta,a 2. OZ Bjelovar (szektor Pakrac: Daruvar, Garesnica, Grubisno Polje ,Pakrac parancsnokság koordinálta Pakrac-i tájrészt). A kettő között terület el a Psunj, Ravna Gora, Papuk hegységben a szerb zóna.

 

A horvát haderők 1. OZ parancsnoksága műveleti területéhez tartozott a poszavinai tájegység keleti része:

 

Brodsko-posavska megye tulajdonképpen Poszavina tájegység alkotta és részét képezte Szlavóniának. Poszavinán Szlavónia nyugati (Nyugat-Poszavina) és keleti (Kelet-Poszavina) része osztozkodott. A megye területének nyugat-szlavóniai tájegységét a keletitől az Orljava folyó választotta el. A nyugat-szlavóniai részhez tartozott a megye Nova Gradiska járása. Slavonski Brod járás és járás szék már a Kelet-Poszavina tájegység a kelet-szlavóniai Poszavina tájegységbe tartozott.

Az 1.OZ Osijek OG Istocna Posavina  műveleti csoport területét az Orjava fólyó választotta el az 1. OZ Osijek OG Gradiska műveleti csoport területétől. Slavonski Brod már a Poszavina tájegység nagyvárosaként a Kelet-Szlavónia 1. OZ Osijek parancsnokság alá tartozott.Brodsko–posavska megye nyugati körzetei Nova Kapela, Staro Petrovo Selo,Davor, Vrbje, Resetari, Nova Gradiska, Cernik, Dragalic, Stara Gradiska, Gornji Bogicevci, Okucani. Ezen körzetek közül  Okucani , Stara Gradiska, Gornji Bogicevci körzetek teljes egészében szerb ellenőrzés alá kerültek. Cernik, Dragalic, Vrbje körzetnek pedig egy kisebb része.Brodsko-posavska megye területéről nyugat-szlavóniai harctér területére esett a megye nyugati része. Ezen területen az 1. OZ Osijek Operatív Csoport Nova Gradiska (OG) műveleti erők tevékenykedtek. Ezen zónában 1991. év végére a 3. OZ Zagreb parancsnokság által koordinált OG Posavina műveleti erők kezdték meg katonai akciójukat (Orkan 91).

A Nova Gradiska járást az Orkan 91. ősz közepétől 1992.01.03-ig tartó hadműveletben az 3.. OZ Zagreb OG Posavina (keleti csoport) koordinálta, tekintettel hadműveltre támadási területének (Psunj hegység, Okucani járás) geográfiai elhelyezkedésére.

Brodsko-posavska megye keleti részét (Kelet-Poszavina) továbra is megtartotta az 1. OZ Osijek parancsnokság és létrehozta Dakovo városban lévő kihelyezett parancsnokság irányításával 1991.11.28-tól a Kelet-Poszavina OG (IP-OG),melyműveleti erők részt vettek a boszniai poszavinai tájegység (tamponzóna) horvát helyi katonai erők támogatásában.

 

A horvát haderők 1. OZ parancsnoksága műveleti területéhez tartozott a Baranya háromszöget és Kelet-Szlavóniát magába foglaló Dunamente:

 

Osjecko-baranjska zsupánság a kelet-szlavóniai tájegységen terület el,és a horvát hadvezetés 1. OZ Osijek parancsnokság alá tartozott. Viszont a Papuk hegység felszabadításában részt vett a parancsnokság Nasice járás 132. brigádja,mely egy zászlóalját Orahovica járásban állomásoztatta. Tájegységileg a nyugat-szlavóniai részhez tartoztak a megyéből Podravska Slatina járás valamint Nasice járás nyugati része.

 

 1991.december 1-ig az „ 1. OZ Osijek” irányítása alatt lévő egységeknek sikerült megállítani a szerb előrenyomulást és stabilizálni a szlavón harcmező védelmi vonalait . -Osijek – Dakovo – Vinkovci városok közti zónában. Ezzel keresztül húzták a JNA katonai vezérkarának terveit , Kelet –Horvátország leválasztását.

 

Az 1991.11.17-i Vukovar eleste után a horvát erők megerősítették Kelet-Szlavónia részén lévő védvonalukat, ahova az ott lévő ütköző zónába  1992. évi Sarajevo-i tűzszünetet követően 1992 májusában bevonult az UNPROFOR nemzetközi békefenntartó erő.   

 

1993. évben az 1.OZ –Osijek műveleti parancsnokságot a többi horvátországi műveleti parancsnoksághoz hasonlóan átkeresztelték Zbornog Podrucje –Osijek (ZP-Osijek) parancsnoksággá. A parancsnokság alá 13 500 km2 terület tartozott. Ebből 120 km hosszan határos volt Magyarországgal, 265 km hosszan Szerbiával és 250 km hosszan Boszniával.A frontvonalat 255 km hosszan alkotta a Baranya és Kelet-Szlavón front (OG-Osijek, OG-Vukovar), 60 km hosszan a Nyugat-Szlavón front (OG-Nova Gradiska), 200 km hosszan a boszniai ütköző vagy tamponzóna (OG-Zupanja,OG-Nova Gradiska, Operatív Csoport Kelet-Poszavina "OG-IP") , valamint 45 km hosszan a Szerbiával határt képező zóna (OG-Vukovar, OG-Vinkovci, OG Zupanja).

 

A Osijek parancsnokság műveleti zónáját 560 km  hosszan alkotta frontvonal melyből 150 km –t a Dráva folyó képzett. A Dráva folyó menti frontot elsősorban a MUP horvát rendőri erők kontrolálták. Az Osijek parancsnokság műveleti zónája 65 km hosszan volt szomszédos a Zagreb-parancsnokság 3.OZ -Zagreb, 125 km hosszan a Bjelovar- parancsnokság 2.OZ –Bjelovar és 60 km hosszan a boszniai horvát erők Orasje- parancsnokságának (HVO-Orasje ZP) műveleti területeivel, ahol a horvát hadsereg vezérkara az észak boszniai horvátok lakta Poszavina tájegység védelme érdekében, a helyi horvát erők támogatása végett létrehozta a Dakovo-i parancsnokság által irányított Operatív Csoport Kelet-Poszavina "OG-IP" műveleti erőt.  

 

fő manőverező erők :

 

3. gárdista brigád -Osijek:

 

A 3.”A” (Kuna) brigád ZNG 1991.04.29-én alakult meg Vinkovci-ban , majd áthelyezte parancsnokságát Osijek-re.A brigád a folyamatos sorozás révén négy zászlóalj, egy páncélos és egy páncélelhárító rakétás divízió alkotta. Parancsnokok:

1991.04.29.-1991.07.17. - Ivo Petrinović

1991.07.18.-1991.10.26. - Stjepan Vukovac

1991.10.27.-1991.12.04. - Ivan Basarac

1991.12.05.-1994.07.12. - Josip Zvirotić

1994.07.13-tól a háború végéig- - Mladen Kruljac

 

A brigád egységei részt vettek Osijek város védelmében, mely során dandárját a Bijelo Brdo, Ivanovac, Erdut, Sarvas, Dalj, Laslovo, Tenja településen megalakult tartalékos nemzeti gárdistákból töltötte fel. A dandár erősítette kislétszámú tüzér csoport: B-1 ágyus (3.db.ágyu ) üteggel, 120mm-es aknavetős (3.db. aknavető) üteggel, H-122mm-es D-30-as haubica (három darab) löveggel ellátott üteggel és 130mm-es (két darab) „Debela berta” becenevű üteggel.

 

A dandár részt vett Vinkovci környéki Nustar védelmében egy gyalogos zászlóaljjal.

Vukovar védelmében is kiemelkedő szerepet játszottak a Bogdanovci, Borovo Selo, Marinci-Henrikovci vonalakon, a Vukovar-i kitörés biztosításában. A 3.brigád részt vett Baranya tájegységben végrehajtott akcióban Ugljes, Jagodnjak, Svajcarnica, Ceminac, Darda, Bilje településeken 1991.július és augusztusban.

Nyugat –Szlavóniában a dandár egységei Gornji Bogićevci, Kosovac, Donji Bogicevci, Covac, Smrtici, Pivare területén hajtottak végre műveletet gyalogos zászlóaljaikkal.

A dandár részt vett az 1991.szeptemberben kezdődő JNA objektumok elleni blokádban, harcban Osijek, Dakovo, Nasice, Slavonski Brod, Vinkovci városokban.

1992.évben a dandár a Vinkovci harcmezőn került bevetésre a Borinci, Vinkovci, Nuštar védvonalon.

A 3.brigád „Kuna” (menyét) bevonásra került az Operatív Csoport Kelet-Poszavina parancsnokság által koordinált poszavinai harci műveletekbe Bosanski Brod (Bosznia) körzetében .Taktikai csoportot alkotva a Modrica-Bosanski Brod, Derventa –B. Brod , Modrica-B.Brod- Doboj vonalakon hajtottak végre hadműveleti feladatot.

1993.évben a dandárt bevonták az észak-dalmáciai frontzónába, ahol részt vettek a „Maslenica” horvát hadműveletben  Novigrad - Paljuv – Kasic vonalon.

az 1994. év erőteljes kiképzésekkel telt, majd 1995.évben a dandár részt vett egységeivel a Bljesak-95 hadműveltben Okucani zónában , illetve 1995. augusztusában az Oluja -95 hadművelet része ként a Kelet-Szlavóniát, Osijek-et védő „Zid és Feniks” akcióban.

A háborúban a brigádból  369 vesztették életüket, 1088 megsebesültek és 17 eltűntek.

 

5. gárdista brigád- Vinkovci:

 

1992. október 05-én a 204. Vukovar brigádból, a 3. gárdista brigád (Kuna) Osijek erő 3. gyalogos zászlóaljából , a 121. brigád Nova Gradiska erő 2. gyalogos zászlóaljának 3. századából illetve az 1. gárdista brigád, 12. gárdista brigád, a 109. brigád 2. gyalogos zászlóaljából , 108. brigád és 123. brigád és rendőri tartalékos egységeiből megalakult az 5.  brigád (Sokolovi) „Sólymok” egysége.

Vukovar elvesztése után a 204. brigád (Vukovar-korábban 124. brigád Vukovar) állományának egy része kisebb katonai csoportokra  „Zuti Mrava”, „Pustinjskih stakora” oszlik, mely erők nyugat hercegovinai harcmezők (Kupres) fegyveres összecsapásaiban vesznek részt, valamint a legtöbben pedig csatlakoznak a „Sokolovi” az az Sólymok megalakuló 5. brigádhoz.

A brigád 1992.10.25-től kezdi meg hivatalos működését Ivan Kapular parancsnok vezetésével a Vinkovci bázisán (korábban a 3. brigád bázisa).A brigád a folyamatos sorozás révén négy zászlóalj, egy páncélos és egy páncélelhárító rakétás divízió alkotta 1993-ra.

A brigád a bevont erőkből, brigádokból való feltöltés után 1993.02.16-án állt fel végleges gárdista gépesített brigádként Ivan Kapular parancsnok vezetésével.

                                  

Operatív Csoport Osijek:

 

vasútas egységek

 

Az 1991. nyarán létrejön az önálló vasutas század Osijek városban. Fő feladatuk volt a vasúti pálya, illetve az állomás védelmének ellátása. Az önálló vasúti századot még 1991. ősz elején becsatolják a 106. brigádba, illetve a más településeken lévő helyi vasúti egységeket a helyi városi brigádokba 122.,132.,135.,160., Katonai Rendészet (VP)., 3.brigád, rendőrség (MUP) .A 106.brigádba becsatolt vasutasok Brijesce, Nemetin településeken vesznek részt a katonai feladatok végrehajtásában.

A horvát vasúttársaság Osijek területén két gyalogos vasutas csoportból és légvédelmi csoportból megalakította „páncélvonatos” önálló az 1.OZ-Osijek parancsnokság alá tartozó különítményét. 

 

106.brigád (br)-Osijek-

 

A 106. brigád 1991.június 28-án alakult meg . A brigád első nagy harci érintkezésére Osijek védelmében a Dráva bal parti zónájában Tvrdavica - Kopacki rit (Kopácsi rét) közt került sor. Júliusban és augusztusban Dalj, Erdut, Bijelo Brdo és Baranya területén vesznek részt műveleti feladatokban. A 106.brigád önálló támadást 1991.december 15-én kezdeményezett Sarvas település irányából a szerb vonalak ellen.

A dandár első időszakban három zászlóaljból majd kiegészülve másik két zászlóaljjal 1992.évben 4.és 5., öt zászlóaljból állt.

A brigád elsősorban az Osijek város környéki védelmi vonalakon (Nemetin) látott el harci feladatokat, de bevetették a brigádot az OG IP (Kelet-Poszavina Operatív Csoport) irányítása alatt a boszniai Poszavina tájegység harcmezőin.

A brigád parancsnoka Eduard Edo Bakarec volt, majd Franjo Korzinek, Dragan Bagarić, Ivan Šoltić            ezredes, Zlatko Boras őrnagy. Helyettes parancsnok Andrija Hrnić őrnagy volt. A brigád három zászlóalj alkotta:

-1.zászlóalj: parancsnok Ivan Soltic             

-2.zászlóalj: Zvonimir Erk                            

-3.zászlóalj:    

-4. zászlóalj:

A brigád védvonalát képezte a Nemetin – Močari – Kriva bara – Kolarevica – Poljoprivredni fakultet – Tufek – Policer - Rosinjača – Josipin Dvor – Kolođvar – Ivanovac vonal.

 

1.zászlóalj

A dandár első zászlóalja a „Pampas” lőtéren alakul meg. Már július elején a brigád 1. zászlóalja egy szakasza bevetésre került a Celije környéki fegyveres összecsapásokban a Nemzeti Védelmi Tanács (SNO) századával és a 3. brigáddal, valamint az első zászlóalj 106.dandár részt vett a Klisa és Orlovnjak –i harcokban.

A dandár első zászlóaljának 1.százada Retfalva,Višnjevac, Josipovac vonalon a 2.század Retfalva-Osijek központ (centar grad) vonalon, a 3.század pedig Tvrdavica-Brijesce vonalon foglalt védállást.

1991.július és augusztus hónapban az 1.zászlóalj rész vett Tenja, Orlovnjak, Laslovo, Tvrdavica, Podravlje védelmében.

1991.szepteberben az 1. zászlóalj rész vesz az Osijek-i és város környéki JNA katonai objektumok elfoglalásában. Ezt követően a zászlóalj esetében a mobilizáció, feltöltés révén több esetben történik strukturális változtatás, század parancsnokok és formációk tekintetében, többek közt megalakult a 4. század. A zászlóalj elérte az 1000 főt. A 3.brigádtól átvették Nemetin védelmét. 

 

2.zászlóalj

 

A nemzet Védelmi Tanács (SNO) a 1991.06.28-án megkezdte a Tenja,Antunovac, Orlovnjak, Ernestonovo, Laslovo területén harcoló önkénteseiből feltölteni a 16.brigád 2.zászlóalját. a zászlóalj három századból és egy diverzáns-felderítő szakaszból, valamint hátországi szakaszból állt.

1991.augusztus 01-én a zászlóalj 600 főből állt. Megalakult a 4. század.

Az 1991.júliusi harcokban az 1. század részt vett július 05-10.közt Celije település védelmében.

1991.augusztus hónapban a zászlóalj mind a négy százada  Orlovnjak,Antunovac és  Ernestinovo-Laslovo védvonalon létott el harci feladatot.

1991.szeptemberben a zászlóalj részt vett a JNA Poligon –C lőterének birtokba vételében, valamint a „Fehér (Bijela)” laktanya elfoglalásában. 

A zászlóalj egy része szeptemberben részt vesznek Sodolovci, Petrova Slatina és Dopsin településeken végrehajtott katonai akciókban.Dopsin településen lefegyverezték a helyi szerb önkénteseket.

 

3.zászlóalj

 

A zászlóalj megkezdte szeptembertől Cepin, Vladislavci, Vuka, Hrastin, Beketinci, Cepinske Martinci védelmének ellátását.

 

4.zászlóalj

 

A 4. zászlóalj Antunovac, Ivanovac,Ernestinovo, Laslovo vonalon kezdte meg szeptemberben védelmi feladatait. Szeptember elején sikeresen tartották Tenja, Orlovnjak, Ernestinovo és Laslovo településeket.

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Kelet -Szlavónia


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.